Λίστα δημοσιεύσεων

 

Master's Thesis:

"Sortieren Vorsortierter Folgen" (Sorting Presorted Files)
Department of Informatics, University of Saarland, West Germany, April 1980

Ph. D. Thesis: 

 "Einige Resultate fuer das Woerterbuchproblem" (Some Results for the Dictionary Problem) Department of Informatics, University of Saarland,   West Germany, February 1983 (Advisor: Prof. Kurt Mehlhorn, Director of Max Planck Institute of Informatics, GERMANY)

 

α)        Συνεισφορα σε Handbooks

 

a.1)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Chapter 6: Data Structures" pp. 302-341

Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. 1

2 Volumes, 37 Chapters, 48 authors, 2269 pages

 

Managing Editor: J. van Leeuwen (Utrecht)

Advisory Board:  A.R. Meyer (Cambridge, MA), M. Nivat (Paris) M.S. Paterson (Coventry), D. Perrin (Paris) Elsevier Science Publishers (for Europe), co-published by MIT-Press (for USA, Canada and Japan), 1990

 

 

B)        Βιβλία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

 

b.1)      Α.Τσακαλίδης

«Δομές Δεδομένων»

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Β’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1995. (Επανέκδοση 2016)

 

b.2)      Α.Τσακαλίδης

            «Προχωρημένες Δομές Δεδομένων και Computer-Γραφικά»

            Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Δ’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995. (Επανέκδοση 2013).

 

b.3)      Α.Τσακαλίδης

            «Υπολογιστική Γεωμετρία»

            Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2003.

 

 

b.4)      Ελένη Κολοκούρη, Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, Αθανάσιος Ψαράς-Χατζηγεωργίου

 «e-Επιχειρείν»  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2002

 

b.5)      Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ. & Τσακαλίδης, Α
“e-Επιχειρείν: Από την ιδέα στην υλοποίηση”,  Ελληνικά Γράμματα, CTI Press,  ISBN 960-442-223-5, Αθήνα 2006.

 

C)        Kεφάλαια σε Bιβλία

 

c.1)      I. Hatzilygeroudis, D. Sofotasios, N. Dendris, V. Triantafilou, A. Tsakalidis and P. Spirakis

«MRP II-based Production Management Using Intelligent Decision Making» Chapter 5: Production Control Beyond Manufacturing Resource Planning (MRP II)

            Advanced Models and Methods for Production Planning

            Abdreas Drexl and Alf Kimms (Eds.), Springer Verlag Berlin-Heidelberg 1998

 

c.2)      Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, κεφάλαιο "STING: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe Through Patentsστο βιβλίο με τίτλοStatistical Data Mining and Knowledge Discovery”, Edited by Hamparsum Bozdogan, Chapman & Hall/CRC Press, ISBN: 1584883448, 29th July 2003, (http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1584883448/qid%3D1066835737/sr%3D2-3/ref%3Dsr%5F2%5F3/104 -9162346-7852756).

 

c.3)      Y. Panagis, E. Sakkopoulos, S. Sioutas and A. Tsakalidis. "Web Service Integration and Management Strategies for Large Scale Datasets". Chapter in Ma Zongmin (ed.) "Database Modeling for Industrial Data Management: Emerging Technologies and Applications", Idea Group Publishing, pp. 217-243, 2006.

 

c.4)      Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Web Mining for Public e-Services Personalization», in the Encyclopedia of Digital Government, edited by Ari-Veikko Anttiroiko and Matti Malkia, published by Idea Group Publishing Inc., 2006.

 

c.5)      Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A., “Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking Semantic Web Mining for Personalized Public e-Services”, Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 

c.6)      Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. “E-Business Process Management: Technologies and Solutions Interoperability on the Road to Enhance Government-to-Business” Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 

c.7)      Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. “Level-based Development of e-Government Services” Encyclopedia of Digital Government, Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

c.8)      Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. Interoperability Integrating e-Government Portals Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 

c.9)     Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, article entitled «A Closer Look to the Online Consumer Behavior», in the Encyclopedia of E-Commerce, E-Government and Mobile Commerce, Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-799-0 (hardcover), ISBN 1-59140-800-8 (ebook), pp. 106-111, 2006.

 

c.10)   Laskaridis, G., Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006), E-Government Portals: Personalization Aspects, in: Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA

 

c.11)    Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006),Interoperability on the Road to Enhance Government –to-Business Process Management : Technologies and Solutions , Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA

 

c.12)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «e-Government Portals: Personalization Aspects», in the Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Arthur Tatnall (Ed.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 

c.13)    John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis, “Semantic Knowledge Mining Techniques for Ubiquitous access media usage analysis”, book chapter in Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management: Semantics, Social Networking and New Media to their full potential, Eds M.D. Lytras, Ambjorn Naeve, pp. 236-262.

 

c.14)    Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, and Athanasios Tsakalidis, (2006) “IT Application Development with Web Services”, book chapter in the Encyclopedia of Information Science and Technology, 2nd Edition, edited by Dr. Mehdi Khosrow-Pour, Idea Group Inc., in press (corrected proof)

 

c.15)   Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, book chapter entitled «Semantic Web Mining for Personalized Public e-Services», in the book «Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking», Latif Al-Hakim & Khalid Soliman (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, pp. 1-20, 2007.

 

c.16)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Aristotelis Mertis, Ioanna Mousourouli, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, book chapter entitled «Hybrid Recommendation Systems: A Case Study on the Movies Domain», in the book «Social Information Retrieval Systems: Emerging Technologies and Applications for Searching the Web Effectively», Dion H. Goh & Schubert Foo (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

 

c.17)  Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «Web Mining for Public e-Services Personalization», in the Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko Anttiroiko, University of Tampere, Finland & Matti Malkia, The Police College of Finland, Finland (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-789-3 (handcover), ISBN 1-59140-790-7 (ebook), vol. III (I-Z), pp. 1629-1634, 2007.

 

c.18)  Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «Level-based Development of e-Government Services», in the Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko Anttiroiko, University of Tampere, Finland & Matti Malkia, The Police College of Finland, Finland (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-789-3 (handcover), ISBN 1-59140-790-7 (ebook), vol. III (I-Z), pp. 1167-1173, 2007.

 

c.19)  Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government Barriers and Opportunities in Greece», in the Handbook of Research on Public Information Technology, G. David Garson & Mehdi Khosrow-Pour (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

 

c.20)  Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Semantic e-Business Challenges and Directions», in the Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, Goran D. Putnik & Maria Manuela Cunha (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

 

c.21)  Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, thanasios Tsakalidis, «e-Government’s Barriers and Opportunities in Greece», in the Handbook of Research on Public Information Technology, G. David Garson & Mehdi Khosrow-Pour (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, Chapter XVII, 2008

 

c.22)     Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Aristotelis Mertis, Ioanna Mousourouli, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, Chapter XVI entitled «Hybrid Recommendation Systems: A Case Study on the Movies Domain», in the Book «Social Information Retrieval Systems: Emerging Technologies and Applications for Searching the Web Effectively», Dion H. Goh & Schubert Foo (Eds.), Information Science Reference, Hershey, USA, pp. 311-335, 2008.

c.23)    Kouris, C. Makris, E. Theodoridis, and A. Tsakalidis,  Association Rules Mining for Retail Organizations. Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, 2009 (pp. 262-267)

 

c.24)    Vasiliki Gkintzou, Theodora Papablasopoulou, Vasileios Syrimpeis, Efrosini Sourla, Giannis Tzimas, and  AthanasiosTsakalidis “A Web and Smart Phone System for Tibia Open Fractures” M.M. Cruz-Cunha et al. (Eds.): CENTERIS 2011, Part III, CCIS 221, pp. 413–422, 2011. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

 

c.25)    Paschou, M., Sakkopoulos, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E (2012), ‘Intelligent Mobile Recommendations for Exhibitions using Indoor Location Services’, in Tsihrintzis, G.A., Virvou, M., Jain, L. (eds), Multimedia Services in Intelligent Environments - Recommendation Services, vo. 4, 1st Edition, Springer-Verlag, Germany.

 

c.26)    Paschou, M., Sakkopoulos, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E (2012), ‘Integration and Management Techniques for Multimedia Content’, in Kanellopoulos, D. (ed.), Intelligent Multimedia Technologies for Networking Applications: Techniques and Tools, IGI Global

 

 

D)        Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

d.1)      K. Mehlhorn and A.K.Tsakalidis

"An Amortized Analysis of Insertions into AVL-Trees"

SIAM Journal on Computing, Vol. 15, No 1, pp. 22-33, 1986

 

d.2)      A.K. Tsakalidis

"Maintaining Order in a Generalized Linked List"

Acta Informatica, Vol. 21, pp. 101-112, 1984

 

d.3)      A. K. Tsakalidis 

"AVL-Trees for Localized Search"

Information and Control, Vol. 67, Nos 1-3, pp.173-194, 1985

 

d.4)      A. K. Tsakalidis

"Rebalancing Operations for Deletions in AVL-Trees"

RAIRO Informatique Theorique, Vol. 19, No 4, pp. 323-329, 1985

 

d.5)      O. Fries, K. Mehlhorn, St. Naeher and A.K. Tsakalidis

"A loglogn Data Structure for the three sided Range Queries"

Information Processing Letters,  Vol. 25, pp. 269-273, 1987

 

d.6)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Dynamic Interpolation Search"

Journal of ACM, Vol. 40, No 3, pp. 621-634, 1993

 

d.7)      A. K. Tsakalidis

"The Nearest Common Ancestor in a Dynamic Tree"

Acta Informatica, Vol. 25, pp. 37-54, 1988

 

d.8)      V. Bistiolas, D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis 

"Computing Rectangle Enclosures"

Computational Geometry: Theory and Applications 2, pp. 303-308, 1993

 

d.9)      V. Kapelios, G. Panagopoulou, G. Papamichail, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

"The "Cross" Rectangle Intersection Problem"

Computer Journal, Vol. 38, No. 3, 227-235, 1995

 

d.10)    P. Bozanis, C. Makris and A. K. Tsakalidis

"Parametric Weighted Filter-An Efficient Dynamic Manipulation of Signature Files"

Computer Journal, Vol. 38, No. 6, 479-488, 1996

 

d.11)    N. Kitsios and A.K.Tsakalidis

"Space Reduction and an Extension for a Hidden Line Elimination Algorithm"

Computational Geometry: Theory and Applications, No 6, 397-404, 1996

 

d.12)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A. K. Tsakalidis

“Red-Blue Intersection Reporting for Objects of Non Constant Size”

Computer Journal,  Vol. 39, No 6, 541-546, 1996

 

d.13)    N. Kitsios and A.K. Tsakalidis

"Space Optimal Hidden-Line Elimination for Rectangles"

Information Processing Letters, Vol. 60, 195-200, 1996

 

d.14)    I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, N. Dedris, P. Spirakis, A. Tsakalidis

“Architectural Aspects of an Intelligent DSS for Flow Shop Production Control”

Advanced Manufacturing Forum Vol. 1, pp. 75-84, 1996

Scitec Publications, Switzerland

 

d.15)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

“The Space-Optimal Version of a known Rectangle Reporting Algorithm”

Information Processing Letters, Vol. 61, 37-41, 1997

 

d.16)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas

“The Design of a HIS for Childrens’s Hospital; The Case Study of Karamandanio Hospital”,

Informatica Medica Journal, pp. 37-42, 1997

 

d.17)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

‘New Results on Intersection Query Problems’

Computer Journal, Vol. 40, No 1, pp.22-29, 1997

 

d.18)    C. Makris and A.K. Tsakalidis

“Algorithms for Three-Dimensional Dominance Searching in Linear Space”,

Information Processing Letters, Vol. 66, 277-283, 1998

 

d.19)    G. Anogianakis, M. Apostolakis, S. Bountzioukas, K. Krotopoulou,

G. Nendides, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis,

«Mapping the Brain in a Structural Way Helps in Localizing Brain-Function»,

International Journal of Psychophysiology, Vol. 18, Iss 2, pp.91-91 1994

 

d.20)    G. Lagogiannis, C. Makris, A. Tsakalidis

            “A New Algorithm for Rectangle Enclosure Reporting”

            Information Processing Letters, Vol.72, Issue 5-6, p.p.177-182, 1999.

 

d.21)    S. Sirmakessis, A. Tsakalidis

“E-Books; WEBBooks: Do They Really Exist or Is It just a Euphemism?” in the WebNet Journal: Internet Technologies, Applications & Issues. Vol 2, No 2, pp 51-54, http://www.webnettjrl.com/v2no2/contents2 2.htm , April – June2000.

 

d.22)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Simakessis, Athanasios Tsakalidis,

“A Web adaptive educational system for people with hearing difficulties”, in the Education and Information Technologies Journal, Vol. 5, No 3, pp. 187-198, September-October 2000.

 

d.23)      G. Derekenaris, J. Garofalakis, C. Makris, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis

“Intergrating GIS, GPS and GSM Technologies for the Effective Management of Ambulances”Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 25, No 3, pp. 267-278,  2001.

 

d.24)     N. Kitsios, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis “An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles”, Information Processing Letters, Vol. 81, Issue 5, p.p. 283-288, 2002.

 

d.25)    Makris C., Sioutas S., Tsichlas K., Tsakalidis A.,

            “Optimal Solutions for the Temporal Precedence Problem”

            ALGORITHMICA ,Vol. 33 (4), pp 494-510, 2002.

 

d.26)    M M. Crochemore, C. Makris, W. Rytter, A. Tsakalidis and K. Tsichlas,

``Approximate string matching with gaps''

Nordic Journal of Computing, Vol. 9, No 1, pp 54-56, 2002.

 

d.27)    B. Vassiliadis, C. Makris, A. Tsakalidis and N. Bogonikolos,

“User Modelling for Adapting and Adaptable Information Retrieval”

Journal of Applied Systems Studies (JASS).

 

d.28)    C. Makris, A. Tsakalidis, K. Tsichlas,

“Reflected Min-Max Heaps”

Information processing Letters, Vol. 86, pp. 209-214, 2003.

 

d.29)    Brodal G.S., Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Tsichlas K.,

“Optimal Finger Search Trees in the Pointer Machine”,

Journal of Computer and System Sciences, special issue devoted to selected papers from STOC 2002, 67 (2003), 381-418.

 

d.30)    C. Iliopoulos, M. Mohamed, L. Mouchard, K. Perdikuri, W. F. Smyth, A. Tsakalidis,

String regularities with don't cares”, Nordic Journal of Computing, Vol. 10 (1), March 2003, pp. 40-51.

 

d.31)    Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Psaras-Chatzigeorgiou and Athanasios Tsakalidis,

“Techniques and Metrics for Website Reorganization”

Journal of Web Engineering, Rinton Press, ISSN: 1540-9589, Vol 1, No 1& 2, pp.90-114, 2003

 

d.32)    Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Integrating Personalization in E-learning Communities”, in the International Journal of Distance Education Technologies, IdeaGroup Publishing, Vol. 2, No 3, pp. 47-58, July – Sept. 2004.

 

d.33)    Ch. Makris, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, "Discovering Regularities in Biosequences: Challenges and Applications", Journal of Computational Methods in Science and Engineering- JCMSE, IOS Press.

 

d.34)    Vassiliadis, B. Giotopoulos, K. Votis, K. Likothanassis, S. Bogonikolos, N., Tsakalidis, A.: "The Grid as an applications service provision enabler", Journal of Digital Information Management, Special Issue on Grid Computing, Vol. 2 (2), pp. 97-103, 2004.

 

d. 35)   Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis:

“Efficient automatic discovery of ‘hot’ itemsets”

 

Information Processing Letters, Volume/Issue  90/2 2004: 65-72, 2004.

d.36)    Ferenc Bodon, Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis

“Automatic Discovery of Locally Frequent Itemsets in the Presence of Highly Frequent Itemsets”

In Intelligent Data Analysis Journal, vol. 9(1), 2005

 

d.37)    S. Likothanassis, K. Perdikuri, L. Skarlas, A. Tsakalidis

"Evolutionary Biomedical Signal Processing Techniques"

Measurement Science Review, Vol. 4, 2004, pp.15-19, (On-line Edition)

 

d.38)    Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis:

“Using information retrieval techniques for supporting data mining”

Elsevier Press, Data & Knowledge Engineering 52: 353-383, 2005.

 

d.39)    G. Lagogiannis, C.Makris, A. Tsakalidis,
”Reducing Structural Changes in van Emde Boas'Data Structure to the Lower Bound for the Dynamic Predecessor Problem”
Journal of Discrete Algorithms, 4(1): 106-141, 2006.

 

d.40)    Penelope Markellou, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis and Spiros Sirmakessis

“Shaping online learning communities and the way adaptiveness adds to the picture”

Int. J. Knowledge and Learning, Vol. 1, Nos. 1/2, 2005

 

d.41)    C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Efficient And Adaptive Discovery Techniques Of Web Services Handling Large Data Sets",

Journal of Systems and Software, Vol. 79, No. 4, pp. 480-495, Elsevier, 2006.

 

d. 42)   I.N Kouris, C.H. Makris and A.K. Tsakalidis “ Using Information Retrieval techniques for supporting data mining” In Data & Knowledge Engineering, Volume 52, Issue 3, March 2005, pp. 353.383.

 

d.43)    M. Christodoulakis, C. Iliopoulos, L. Mouchard, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, “Computation of Repetitions and Regularities on Biological Weighted Sequences”,  Journal of Computational Biology, 13(6): 1214-1231, 2006.

 

d.44)    L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, M. Xenos, Ε. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach”, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), Vol 2., No. 1, pp. 65 – 78, 2006

 

d.45)    E. Giannoulatou, A.G. Papavassiliou, K. Perdikuri,  A. Tsakalidis, “Concept Discovery and Classification of Cancer Specific Terms from Scientific Abstracts of Molecular Biology” Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE), 2006.

d.46)    Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Sirmakessis Spiros, Athanasios Tsakalidis, «Semantic Web Mining for E-Learning Personalization», in the International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), Published by Inderscience Publishers,  2006.

d.47)    Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Reducing Structural Changes to the Lower Bound for the Dynamic Predecessor Problem, Journal of Discrete Algorithms, 4(1): 106-141,2006.

 

d.48)    Vassiliadis, B., Stefani A., Tsaknakis J, Tsakalidis A. "From Application Service Provision to Service Oriented Computing: a study of the IT outsourcing evolution",

Telematics & Informatics, 23(4): 271-293, 2006.

 

d. 49)   E. Sakkopoulos, D. Kanellopoulos, A. Tsakalidis, “Semantic Mining and Web Service discovery techniques for media resources management”, in the International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), Vol. 1 (1), ISSN (Online): 1744-263X - ISSN (Print): 1744-2621, Inderscience Publishers, pp. 66-75, 2006.

 

d.50)    John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis “Contemporary Web Service Discovery Mechanisms”

 Journal of Web Engineering, 5(3), 265-290, 2006

 

d.51)    Yannis Makripoulias, Christos Makris, Yiannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Poulia Adamopoulou, Miltiadis Lytras and Athanasios Tsakalidis “Towards Ubiquitous Computing with Quality of Web Service support”

UPGrade The European Journal for Informatics Professionals, Vol. 6, No. 5, pp. 29-34 2005

 

d.52)    Costas S. Iliopoulos, Christos Makris, Yannis Panagis, Katerina Perdikuri, Evangelos Theodoridis, Athanasios Tsakalidis “The Weighted Suffix Tree: An Efficient Data Structure for Handling Μolecular Weighted Sequences and its Applications”

 Fundamenta Informaticae, Vol. 71, No. 2-3, pp.259-277, IOS Press, 2006

 

d.53)    Markellou, P., Mousourouli, I., Sirmakessis, S., & Tsakalidis, A. (2006), "Semantic Web Mining for E-Learning Personalization".

 

d.54)    Yiannis Panagis, Evaggelos Sakkopoulos, John Garofalakis and Athanasios Tsakalidis,

“Optimisation mechanism for web search results using topic knowledge”

Int. J. Knowledge and Learning, 2(1/2): 140-153, 2006

 

d.55)  Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. "Efficient and adaptive discovery techniques of web services handling large data sets",  Journal of System and Software 79(4): pp. 480—495, 2006

 

d.56)  Sakkopoulos, E., Kanellopoulos, D., & Tsakalidis, A. (2006), "Semantic mining and web service discovery techniques for media resources management", vol. 1, no. 1, Jan 2006, pp. 66-75

 

d.57)   Drossos, L., Vassiliadis, B., Stefani, A., Xenos, M., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. "Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach", vol. 2, no. 1, Jan-Mar 2006, pp. 65-78, 2006

 

d.58)  Garofalakis, J., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., and A.K.Tsakalidis, "Optimization mechanism for Web Search Results using Topic Knowledge", Int. J. Knowledge Learning, vol. 2, no. 1/2, pp. 140—153, 2006

 

d.59)  Garofalakis, J., Panagis, Y., Sakkopoulos, E. and A.K. Tsakalidis, "Contemporary Web Service Discovery Mechanisms",  J. Web Eng., 5(3): pp. 265-290, 2006

 

d.60)  Sakkopoulos, E., Lytras, M. and A.K.Tsakalidis, "Adaptive Mobile Web Services Facilitate Communication and Learning Internet Technologies", IEEE Transactions on Education, special issue on Mobile Technology for Education" edited by Keng Siau, vol. 42, no. 2, May 2006, pp. 208-215, 2006

 

d.61)  Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E. and A.K. Tsakalidis "Category ranking for personalized search", Data Knowledge Eng. , vol. 60, no. 1:  pp. 109-125, 2007

 

d.62)  Archontoula Angeletou, Sofia Angeletou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, A Presentation of Assessment Techniques Used in the e-learning Process, International Journal of web-based learning and Teaching Technology, 2007.

 

d.63)  Sofia Angeletou, Athanasios Giannakakos, Evangelos Klaroudas, Michalis Mauriopoulos, George Mayritsakis, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Information Systems for e-Government. A Case in the Hellenic Ministry of Education, International Journal of Public Information Systems (IJPIS), 2007.

 

d.64)  Andreas Aresti, Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «A Movie Shop Recommendation Model Based on Web Usage and Ontological Data», Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), an Official Publication of the Information Resources Management Association since 2003, Mehdi Khosrow-Pour (Editor-in-chief), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, Vol. 5, No. 3, pp. 18-35, July/September 2007.

d.65)    Aresti, A., Markellou, P., Mousourouli, I., Sirmakessis, S. and A.K.Tsakalidis "A Movie Shop Recommendation Model Based on Web Usage and Ontological Data", vol. 5, no. 3, July/September, pp. 18-35, 2007

 

d.66)    Sofia Angeletou, Athanasios Giannakakos, Evangelos Klaroudas, Michalis Mauriopoulos, George Mayritsakis, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Information Systems for e-Government. A Case in the Hellenic Ministry of Education, International Journal of Public Information Systems (IJPIS),  2007

 

d.67)    Bakalis A.,  Iliopoulos C., Makris C., Sioutas S.,  Theodoridis E., Tsakalidis A., Tsichlas K.,  “Locating Maximal Multirepeats in Multiple Strings under Various Constraints”, The Computer Journal, 50(2), 178-185, 2007.

 

d.68)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Evangellos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis, «E-Government and Interoperability Issues», International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), Vol. 7, No. 9, pp. 28-38, September 2007.

 

d.69)   Konstantinos Markellos, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Semantic Web Search for e-Government: The Case Study of Intrastat», Journal of Internet Technology (JIT), Special Issue on Ontology Technology and its Applications, Dr. Han-Chieh Chao (Ed.), Department of Electrical Engineering, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan, July 2007.

 

d.70)   Costas Iliopoulos, Katerina Perdikouri, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis, Kostas Tsichlas: Algorithms for extracting motifs from biological weighted sequences. J. Discrete Algorithms 5 (2) : 229-242, 2007.

 

d.71)   Poulia Adamopoulou, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios K. Tsakalidis, Miltiadis Lytras: Web Service Based on QoS Knoledge Managment. J. UCS 13 (9) : 1138-1156, 2007.

 

d.72)   Konstantinos Markellos, Marios Katsis, Georgia Panagopoulou, Spiros Sirmakessis,    Athanasios Tsakalidis, «Using Standardized Web Services for Integrating Processes of Autonomous Actors Communicating within a Public Information System – A Case Study from Greece», International Journal of Public Information Systems (IJPIS), Prof. Bo Sundgren (Ed.), Mid Sweden University, 2007.

 

d.73)  Y. Panagis, K. Papakonstantinou, E. Sakkopoulos and A.K. Tsakalidis “Web service workflow selection using system ane network QoS constraints. Int. J. Web Eng. Tecnol. 4(1): 114-134, 2008.

 

d.74)   Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A., and Lytras, M.D., (2008), "Integrated system for e-health advisory web services provision using broadband networks", Int. J. Social and Humanistic Computing, Vol. 1, No. 1, pp.36–52, DOI: 10.1504/IJSHC.2008.020479

 

d.75)   Panagis, Y., Sakkopoulos, Tsakalidis, A., Tzimas, G., Sirmakessis, S. & Lytras, M.D. (2008), “Techniques for Mining the Design of E-Government Services to Enhance End-User Experience”, International Journal of Electronic Democracy, Special Issue on: Exploiting Knowledge Management for Ubiquitous E-Government in the Semantic Web, Inderscience Publishers, ISSN 1740-7494, vol. 1, no. 1, pp. 32 – 50, DOI: 10.1504/IJED.2008.021277.

 

d.76)   Chr. Makris and A.K. Tsakalidis “Trends in peer to peer and service oriented computing”.

            J. Network and Computer Applications 31(2): 73-74, 2008

 

d.77)   Konstantinos Markellos, Evangelos SakkopoulosA, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Semantic Web Search for e-Government: The case study of Intrastat”, International Journal of Internet Technologies, 2008, Vol. 8, No. 4, pp. 457-468 (indexed by DBLP)

 

d.78)  S. Sioutas, E. Sakkopoulos, Ch. Makris, B. Vasiliadis, A.K. Tsakalidis, P. Triantafillou “Dynamic Web Service discovery architecture besed on a novel peer based overlay network.

             Journal of Systems and Software 82(5): 809-824, 2009.

 

d.79)    Costantinos DimopoulosChristos MakrisYannis Panagis, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: A web page usage prediction scheme using sequence indexing and clustering techniques. Data Knowl. Eng. 69(4): 371-382 (2010)

 

d.80)   Alexis C. Kaporis, Christos Makris, George Mavritsakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Kostas Tsichlas, Christos D. Zaroliagis: ISB-tree: A new indexing scheme with efficient expected behaviour. J. Discrete Algorithms 8(4): 373-387 (2010)

 

d.81)   Van Baal, S., Zlotogora, J., Lagoumintzis, G., Gkantouna, V., Tzimas, I., Poulas, K., Tsakalidis, A., Romeo, G., & Patrinos GP. (2010), “ETHNOS: A Versatile Electronic Tool for the Development and Curation of National Genetic Databases”, Human Genomics, Henry Stewart Publications, ISSN 1473-9542, vol. 4, no. 5, pp. 361-368.

 

d.82)   D.Antoniou , E. Sakkopoulos, P. Adamopoulou, N. Tsirakis and A.Tsakalidis, “A Web Personalizing Technique using Adaptive Data Structures: the case of bursts in web visits”,  Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 11, November 2010, Pages 2200-2210.

 

d.83)   Georgitsi, M., Viennas, E., Gkantouna, V., Christodoulopoulou, E, Zagoriti, Z, Tafrali, C., Ntellos, F., Giannakopoulou, O., Boulakou, A., Vlahopoulou, P., Kyriacou, E., Tsaknakis, J., Tsakalidis, A., Poulas, K., Tzimas, G., & Patrinos GP. (2011), “Population-Specific Documentation of Pharmacogenomic Markers and their Allelic Frequencies in FINDbase”, Pharmacogenomics, Future Medicine, ISSN 1462-2416, vol. 12, no. 1, pp. 49-58, (Impact Factor: 3.876 - 2010).

 

d.84)   K. Theofilatos, Ch. Dimitrakopoulos, A. Tsakalidis, S. Likothanassis, S. Papadimitriou and S. Mavroudi,” Computational Approaches for the Prediction of Protein-Protein Interactions: A Survey”, Current Bioinformatics, Vol. 6, no 4, (2011).        

 

d.85)   Christos M. Dimitrakopoulos, Konstantinos A. Theofilatos, Efstratios F. Georgopoulos, Spyridon D. Likothanassis, Athanasios K. Tsakalidis, Seferina P. Mavroudi, Adaptive Filering Techniques Combined with Natural Selection- Based Heuristic Algorithms in the Prediction of Protein-Protein Interactions (2011).

 

d.86)   V. Spyropoulou, M. Rapsomaniki, K. Theofilatos, S. Papadimitriou, S. Likothanassis, A. Tsakalidis and S. Mavroudi, “Computational Methods and Algorithms for Mass Spectrometry Based Differential Proteomics: Recent Advances, Perspectives and Open Problems”, Current proteomics, (2012)

 

d.87)   Faliagka, E., Karkoulias, P., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tzimas, G., & Tsakalidis, A. (2012). “Applying an OO modeling methodology for the design, implementation and testing of a smart phone application”, Computer Technology and Application (CTA), ISSN: 1934-7332, vol. 3, no. 2, pp. 105-113.

 

d.88)   Faliagka, E., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012), “An Integrated E-Recruitment System for Automated Personality Mining and Applicant Ranking”, Internet Research, Emerald, ISSN 1066-2243, vol. 22, no. 5, (Impact Factor: 1.150 – 2010) (to appear).

 

d.89)   Antoniou, D., Plegas, Y., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E. (2012), ‘Dynamic Refinement of Search Engines Results Utilizing the User Intervention’, Journal of Systems and Software, Computer Systems and Networks, Elsevier, ISSN 0164-1212, vol. 85, no. 7, pp. 1577–1587,  DOI: 10.1016/j.jss.2012.01.049 (Impact Factor: 1.277 - 2011).

 

d.90)   C. Dimitrakopoulos, K. Theofilatos, E. Georgopoulos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis ans S. Mavroudi, “Efficient Computational Construction of weighted Protein-Protein Interaction Networks by Using Adaptive Filtering Techniques Combined with Natural Selection-Based Heuristic Algorithms”, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT).          

 

d.91)   Dimitrios K. Tsolis, Sofia Stamou, Paraskevi Christia, Soultana Kampana, Triseugeni Rapakoulia, Maria Skouta and Athanasios Tsakalidis “An Adaptive and Personalized Open Source e-Learning Platform”, Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428)

 

d.92)    Dimitrios Tsolis, Paraskevi Christia, Soultana Kampana, Eleftherios Polychronopoulos, Aglaia Liopa, and Athanasios Tsakalidis, “OWLearn: An Open Source e-Learning Platform Supporting Adaptivity and Personalization”, Special Issue on Multimedia / Multimodal Human-Computer Interaction in Knowledge Based Environments, Intelligent Decision Technologies (IDT) Journal (2012)

 

d.93)   Efrosini Sourla, Spyros Sioutas, Vasileios Syrimpeis, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: CardioSmart365: Artificial Intelligence in the Service of Cardiologic Patients. Adv. Artificial Intellegence 2012 (2012)

 

d.94)   Alexis Kaporis, Christos Makris, Spyros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, Kostas Tsichlas, Christos Zaroliagis, Improved Bounds for Finger Search on a RAM, Algorithmica (2013)

 

d.95)   Maria I. Klapa, Kalliopi Tsafou, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis, Nicholas K. Moschonas: Reconstruction of the experimentally supported human protein interactome: what can we learn? BMC Systems Biology 7: 96 (2013)

 

d.96)   Konstantina Dimitrakopoulou, Aristidis G. Vrahatis, Esther Wilk, Athanasios K. Tsakalidis, Anastasios Bezerianos: OLYMPUS: An automated hybrid clustering method in time series gene expression. Case study: Host response after Influenza A (H1N1) infection. Computer Methods and Programs in Biomedicine 111(3): 650-661 (2013)

 

d.97)   Dimitris Kleftogiannis, Aigli Korfiati, Konstantinos A. Theofilatos, Spiros Likothanassis, Athanasios K. Tsakalidis, Seferina Mavroudi: Where we stand, where we are moving: Surveying computational techniques for identifying miRNA genes and uncovering their regulatory role. Journal of Biomedical Informatics 46(3): 563-573 (2013)

 

d.98)   Mersini Paschou, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios K. Tsakalidis: easyHealthApps: e-Health Apps Dynamic Generation for Smartphones & Tablets. J. Medical Systems 37(3) (2013)

 

d.99)   Mersini Paschou, Evangelos Sakkopoulos, Efrosini Sourla, Athanasios K. Tsakalidis: Health Internet of Things: Metrics and methods for efficient data transfer. Simulation Modelling Practice and Theory 34: 186-199 (2013)

 

d.100) Trisevgeni Rapakoulia, Konstantinos A. Theofilatos, Dimitris Kleftogiannis, Spiridon Likothanasis, Athanasios K. Tsakalidis, Seferina Mavroudi: EnsembleGASVR: a novel ensemble method for classifying missense single nucleotide polymorphisms. Bioinformatics 30(16): 2324-2333 (2014)

 

d.101) Evanthia Faliagka, Lazaros S. Iliadis, Ioannis Karydis, Maria Rigou, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: On-line consistent ranking on e-recruitment: seeking the truth behind a well-formed CV. Artif. Intell. Rev. 42(3): 515-528 (2014)

 

d.102) Mersini Paschou, Christos Papadimitiriou, Nikolaos Nodarakis, Konstantinos Korezelidis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios K. Tsakalidis: Enhanced healthcare personnel rostering solution using mobile technologies. Journal of Systems and Software 100: 44-53 (2015)

 

d.103) Christos Makris, Athanasios K. Tsakalidis: Editorial. International Journal on Artificial Intelligence Tools 24(1) (2015)

 

d.104) Konstantina Karathanou, Konstantinos A. Theofilatos, Dimitris Kleftogiannis, Christos E. Alexakos, Spiros Likothanassis, Athanasios K. Tsakalidis, Seferina Mavroudi: ncRNAclass: A Web Platform for Non-Coding RNA Feature Calculation and MicroRNAs and Targets Prediction. International Journal on Artificial Intelligence Tools 24(1) (2015)

 

d.105) Evangelos Sakkopoulos, Mersini Paschou, Yannis Panagis, Dimitris Kanellopoulos, Georgios Eftaxias, Athanasios K. Tsakalidis: e-souvenir appification: QoS web based media delivery for museum apps. Electronic Commerce Research 15(1): 5-24 (2015)

 

d.106) Nikolaos Nodarakis, Evaggelia Pitoura, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsoumakos, Giannis Tzimas: kdANN+: A Rapid AkNN Classifier for Big Data. Trans. Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems 24: 139-168 (2016)

d.107) Vassiliki Gkantouna, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas, Emmanouil Viennas: Design reuse in the conceptual schema of CMSs: A pattern-based evaluation approach. Eng. Appl. of AI 51: 97-108 (2016)

d.108) Aristidis G. Vrahatis, Konstantina Dimitrakopoulou, Panos Balomenos, Athanasios K. Tsakalidis, Anastasios Bezerianos: CHRONOS: a time-varying method for microRNA-mediated subpathway enrichment analysis. Bioinformatics 32(6): 884-892 (2016)

d.109) Vaios Papaioannou, George-Peter K. Economou, Athanasios K. Tsakalidis: A robust smart device app assisting medical diagnosis. Artif. Intell. Research 5(2): 82-91 (2016)

d.110) Aristidis G. Vrahatis, Panos Balomenos, Athanasios K. Tsakalidis, Anastasios Bezerianos: DEsubs: an R package for flexible identification of differentially expressed subpathways using RNA-seq experiments. Bioinformatics 32(24): 3844-3846 (2016)

d.111) Aristidis G. Vrahatis, Konstantina Dimitrakopoulou, Andreas Kanavos, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Detecting Perturbed Subpathways towards Mouse Lung Regeneration Following H1N1 Influenza Infection. Computation 5(2): 20 (2017)

d.112) Andreas Kanavos, Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Giannis Tzimas: Large Scale Implementations for Twitter Sentiment Classification. Algorithms 10(1): 33 (2017)

d.113) Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Ioannis Hatzilygeroudis, Athanasios K. Tsakalidis: Emotional community detection in social networks. Computers & Electrical Engineering 65: 449-460 (2018)

E)        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

 

e.1)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"A refined Analysis of AVL-Trees"

Proceedings of WG '84, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Berlin, Germany 1984, Trauner Verlag, pp. 259-277

 

e.2)      A. K. Tsakalidis

"Maintaining Order in a Generalized Linked List"

Proceedings of the 6th-GI Conference on Theoretical Computer Science, Dortmund Germany 1983, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 145,

Springer Verlag, pp. 343-352

 

e.3)      A. K. Tsakalidis

"AVL-Trees for Localized Search"

Proceedings of the 11th-ICALP '84 Conference, Antwerp, Belgium 1984,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 172, Springer Verlag, pp. 473-485

 

e.4)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Dynamic Interpolation Search"

Proceedings of the 12th-ICALP '85 Conference, Nafplion, Greece 1985,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 194, Springer Verlag, pp. 424-434

 

e.5)      A. K. Tsakalidis

"An Optimal Implementation for Localized Search"

Proceedings of WG '85, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Wuerzburg 1985, FRG, Trauner Verlag, pp. 363-374

 

e.6)      A. K. Tsakalidis

"The Nearest Common Ancestor in a Dynamic Tree"

Proceedings of the 14th-ICALP '87 Conference, Karlsruhe 1987, FRG,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 267, Springer Verlag, pp. 489-498

 

e.7)      P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"A very fast, practical Algorithm for finding a Negative Cycle in a Digraph"

Proceedings of the 13th-ICALP '86 Conference, Rennes 1986, France,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 226, Springer Verlag, pp. 397-406

 

e.8)      O. Fries, K. Mehlhorn, St. Naeher and A.K. Tsakalidis

"A loglogn Data Structure for three-sided Range Queries"

Proceedings of WG '87, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Erlangen , FRG, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1987

 

e.9)      V. Bistiolas and A.K. Tsakalidis

"The Contribution of Computational Geometry to GIS Applications"

Proceedings of the Third European Conference on Geographical Information Systems (EGIS '92), EGIS Foundation, Munnich, Germany 1992, pp. 417-422

 

e.10)    G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, S. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"Mapping the Brain in a Structural Way helps for the Localization of the Epileptic Foci" Proccedings of the 14th Annual International Conference IEEE Engineering in Medical Biology Society, (Satellite Symposium on Neuroscience and Technology), Lyon-France, 1992

 

e.11)    G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"The Brain Data Base (BDB)"

Proceedings of the 4th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '93), Prague, Czech Republic, September 1993, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 720, Springer Verlag, pp. 361-364

 

e.12)    V. Bistiolas, D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis

"On the Polygon Retrieval Problem"

Proceedings of the Eight International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS VIII 93), Istanbul, Turkey, November 1993, pp. 291-301

 

e.13)    J. Hatziligeroudis, A. K. Tsakalidis and P. Vassilakos

"An Intelligent Medical System for Diagnosis of Bone Diseases"

Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 148-152, 1994

 

e.14)    K. Avgerides, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis 

"Designing the PELICAN system",

Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 230-237, 1994

 

e.15)    A. Krotopoulou, M. Lafazanis, G. Panagopoulou, S. Sirkmakesis, P. Spirakis

V. Tampakas, D. Terpou, A.K. Tsakalidis, P. Vlahopoulos 

"The Design of a Text Database for Biomedical Information (FINE DATABASE)"

Proceedings of the 1st Intenational Conference on Medical Physics and  

Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 264-268, 1994

 

e.16)    P. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis " ATHENA: Integrating GIS and Multimedia Technology; The Design of a Tourist Information System for the County of Attica",

Proceedings of the Fifth European Conference on Geographical Information Systems (EGIS/MARI '94), EGIS Foundation, Vol. 1, pp. 391-400, Paris, France, March 1994

 

e.17)    A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"FINE Database: A Database for Information Exchange Among Clinical Engineers"

Proceedings of the Twelfth International Congress on Medical Informatics, MIE-94, Lisbon, Portugal, pp. 512-516, May 1994

 

e.18)    D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis

"Right Triangle Enclosures"

Proceedings of Second Hellenic European Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS '94), Athens-Greece, September 1994

 

e.19)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A.K. Tsakalidis

"A Conceptual Database Approach for Modelling 3D Objects of Irregular Geometry, with Application to the Topology of the Human Brain"

Proceedings of the 5th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '94), Athens, Greece, September 1994

 

e.20)    M. Lafazanis, B. Mamalis, P. Spirakis, B. Tambakas, A.K. Tsakalidis

"FIRE: A Flexible Tool for Efficient Information Retrieval"

Proceedings of Conference Intelligent Multimedia Information Retrieval Systems and Management (RIAO-94), New York, U.S.A. Oktober 1994

 

e.21)    V. Kapelios, G. Panagopoulou, G. Papamichail, S. Sirmakesis, A. K. Tsakalidis

"The Cross Rectangle Intersection Problem"

Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, pp. 335-344, November 1994

 

e.22)    P. Bozanis, C. Makris and A.K.Tsakalidis

"Parametric Weighted Filter - An Efficient Dymnamic Manipulation of Signature Files", Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, November 1994

 

e.23)    A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis, P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"The Development of a Database (FDB) for Information Exchange Among Clinical Engineers",

 Proceedings of the Fourth International Conference on Information Systems Development, (ISD '94), Bled, Slovenia, pp. 357-365, September 1994

 

e.24)    S. Sirmakessis, G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis

"Efficient Data Structures for Storing Curves: An Overview and Experimental Results", Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995

 

e.25)    G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis

"Storing Sparse Tables in Cartography Applications",

Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995

 

e.26)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis

"PH Model: A Persistent Approach to Versioning in Hypertext Systems",

Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA,  June 1995

 

e.27)    N. Kastis, F. Makedon, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"Report on European Projects in Electronic Publishing",

Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA, June 1995

 

e.28)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

"New Upper Bounds for Generalized Intersection Searching Problems"

Proceedings of the 22nd-ICALP '95 Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, July 1995

 

e.29)    N. Dendris, I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"An Intelligent DSS for Flow Shop Production Control"

Proceedings of IJCAI '95 Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Montreal, Canada, August 1995

 

e.30)    C. Chrisoulis, G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis and I. Tzimas

"THE PELICAN SYSTEM"

Proceedings of the 6th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA' 95), London, England, September 1995

 

e.31)    I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, N. Dendris, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"Architectural Aspects of an Intelligent DSS for Flow Shop Production Control"

Proceedings of 7th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, (EPIA' 95), Funchal-Madeira Island., Portugal, October 1995

 

e.32)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis and A.K. Tsakalidis

«A new approach to spatial data structures: evaluation and representation of their properties»,

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’96), Barcelona, Spain, March 27-29, 1996

 

e.33)    A. K. Tsakalidis, S. Sirmakesis and G. Tzimas

«A Distributed Object Oriented System for Map Design and Production»

 Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.34)    G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

«Improving Curve Intersection Queries»

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.35)    D. Sofotassios, A.K. Tsakalidis and G. Tzimas

«GIS based Framework for Enviromental Emergency Management in the Mediterranean Sea»,

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.36)    G. Tzimas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, A.K. Tsakalidis

“Walking through Geometry in GIS Technology”,

 Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.37)    T. Dobridis, J. Garofalakis, A. Panagiotaki, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas

“MERIMNA: An Interactive Multimedia Environment in Bookbinding for Mentally Handicapped People”

Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED- TELECOM 97), Canada, Calgary, 14-19 June, 1997

 

e.38)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas

“A Computer Based Solution for Blood Transfusion Centres: The Case Study of Greece”, Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997

 

e.39)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas

“The Design of a HIS for Childrens’s Hospital; The Case Study of Karamandanio Hospital”,

 Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997

 

e.40)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis

«MITOS: A Data Model for the Intelligent Support of the Three-Dimensional Objects” Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.41)    I. Hatzilygeroudis, P. Vassilakos and A.K. Tsakalidis

XBONE: A Hydrid Expert System for Supporting Diagnosis of Bone Diseases” Proceedings of the MIE 97 Fourteenth International Congress (European Federeation for medical Informatics), Thesaloniki, Greece, May 24-29, 1997

 

e.42)    P. Kappos, S. Sirmakesis, A. Tsakalidis and A. Tzimas

“Preserving the  Greek Theatrical Heritage: An Object Oriented Multimedia

Database Approach”,

Proceedings of 8th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA’97), France, September 1997

 

e.43)    Basiliadis B., Garofalakis J., Kappos P., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J.,

‘‘Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment’’,

Proceedings of WebNet 97 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, October 31 - November 5, Torondo, Canada, 1997

 

e.44)    K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

“MITOS: A Model for the Intelligent Support of Three-Dimensional Objects”, Proceedings of the 8th International Conference of Database and Expert Systema Applications (DEXA’97), France, September 1997

 

e.45)    G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

“Efficient Storage Compression for 3D Regions

Proceedings of the IEEE Data Compression Conference (DCC ’97), Snowbird, Utah, USA, March 1997

 

e.46)    C. Makris and A.K.Tsakalidis

“Fast Piercing of ISO-Oriented Planar Rectangles”

Proceedings of the 9th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG’97), Kingston, Canada, August 1997

 

e.47)    J. Antoniadis, B. Basiliadis, C. Bouras, J. Garofalakis, P. Kappos, D. Karageorgopoulos, P. Spirakis, V. Triantafillou, A. Tsakalidis, G. Tsaknakis, Tzimas

“ The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network”,

Proceedings of International Conference on Computers in Education-ICCE’97, Kuching, Sarawak, Malaysia, December 2-6, 1997

 

e.48)    B. Basiliadis, G. Papanikolaou, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

«Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras»,

Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS’98)  in conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998

 

e.49)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis

«Similarity Queries in the Presence of Scaling, Translation and Rotation in Large Databases»,

 Proceedings of the Sixth International Workshop onROUGH SETS, DATA MINING and GRANULAR COMPUTING (RSDMGrC’98), USA, 1998

 

e.50)    J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas, V.Vasiliadis,

An Interactive Web-based Approach for Environmental Science Courses in Secondary Education”,

Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA

& ED‑TELECOM 98), 20‑25 June 1998, Freiburg, Germany.

 

e.51)    J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas,  V.Vasiliadis,

An Interactive Network Framework for the Support of School Education”,

 Proceedings of the IASTED International Conference - Computers and Advanced Technology in Education (CATE 98), 27‑30 May 1998, Cancun, Mexico.

 

e.52)    B. Basiliadis, J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas,

«Development and Integration of Intranet-based Services in a University Environment» Proceedings of the World Conference of the WWW, Internet, and Intranet (WebNet 98), 31/10‑5/11 1998, Orlando, USA.

 

e.53)    B.Basiliadis, G. Papanikolakou, S.Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

“Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras”

Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS-98) Iin conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998         

 

e.54)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis

“A Web-based Tool for Content Creation of Tele-training Courses in Greek Universities” Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA   & ED‑TELECOM 99), 21‑24 June 1999,  Seattle, USA.

 

e.55)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis

“A Web-based  Virtual Education System for Tele-training  Courses”, in Proceedings of the World  Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED‑TELECOM 99), 21-24 June 1999, Seattle, USA.

 

e.56)    Garofalakis J., Kappos P., Kondilis T., Tsakalidis A.,

            «Electronic Commerce Support Networks for Greek SMEs»,

Proceedings of the European Multimedia, Embedded Systems and Electronic Commerce Conference and Exhibition – EMMSEC’99, June 21-23, 1999, Sweden.

 

e.57)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J.Tsaknakis and V. Vassiliadis

“Applications of exponential search trees in sweep line techniques”

Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS, International conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.58)    S. Sioutas , A. Tsakalidis, J.  Tsaknakis and V. Vassiliadis

An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles”,

Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS International Conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer Science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.59)    S. Sioutas , A. Tsakalidis, J. Tsaknakis and V. Vassiliadis

An Efficient indexing on Database Structure for Exact and Partial Match Queries, ACMSIGMOD ADBIS’99.

Proceedings of the 3rd East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems - ADBIS'99, In cooperation with ACM SIGMOD, Moscow ACM SIGMOD Chapter and Slovenian Society Informatika, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999.

 

e.60)    G. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas, B. Vassiliadis,

            “Work via Communication and Collaborative Intranet Technologies”,

Proceedings of the World Conference on the WWW, Internet and Intranet (WebNet’99)USA, October 24-30, 1999.

 

e.61)    N. Kitsos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis

            “An optimal for reporting 3D visible Rectangles.”

 Peroceedings of the 3rd IEEE/IMACS International conference on:Cicuitw,Systems, Communications and Computer science, CSCC’99, Computers Graphics Session, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.62)    B. Basiliadis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

            “A Web-based tool for content creation of Tele-training Courses in Greek Universities”

            Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference(11th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seatle, Wasighton, June 19-24, 1999

 

e.63)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas,A.Tsakalidis, “Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the Effective Management of Ambulances”

Proceedings of the second International Symposium on TeleGeoprocessing, TeleGeo2000, Nice, France May 10-12, 2000.

 

e.64) G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis
“An Information System for the effective management of ambulances”
Proceedings of the Thirteenth IEEE Symposium on Computer-Based medical Systems (CBMS 2000), Houston, Texas (Texas Medical Center) June 23-24, 2000

e.65)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

 “An Adaptive Educational Tool for the Greek Sign Language in the Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2000),pp. 268-273, Cancun, Mexico, 24-27 May 2000.

 

e.66)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Teaching Quality on the Net”  Proceedings of the Web Based Learning Environments Conference (WBLE 2000), pp.104-108, Porto, Portugal, 5-6 June 2000.

 

e.67)    Ν.Kitsios, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis , J. Tsaknakis, and B. Vassiliadis,  “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”, Proceedings of the ACM ADBIS-DASFAA 2000, Springer Verlag, pp.107-117.

 

e.68)    C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, Towards Intelligent Information Retrieval Engines: a multi- Agent Approach”, Proceedings of the  ACM ADBIS-DASFAA 2000, Sringer Verlag, pp.157-171.

 

e.69)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, D. Sofotassios, A. Tsakalidis, "Introducing Internet and Intranet Technologies to a Port Authority", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.70)    J. Garofalakis, P. Markellou, J. Moumtzidis, J. Prentzas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of a Web-based System for Job Ads", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.71)    K. Bovilas, A. Kanta, C. Makris, J. Prentzas, E. Sakkopoulos, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis, "The Eurydices System: Objectives and Services", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.72)     Bovilas K., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system. ED-MEDIA 2000, poster demo.

 

e.73)    Makris C., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis V., “Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system”, ED-MEDIA 2000, poster demo.

 

e.74)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of an Interactive Multimedia Environment for Training Employees in Internet/Intranet Technologies", Proceedings of the 12th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2000), Montreal, Quebec, Canada, pp. 1269-1270, June 26-July 1, 2000. 

 

e.75)    Christos Makris, Kostas Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, "Helcom Project", in the Proceedings of the 2nd SE European e-Commerce Conference, Sofia, Bulgaria, 24-26 October 2000.

 

e.76)    C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis, “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”. 2000 ADBIS-DASFAA Symposium on Advances in Databases and Information Systems – Enlarged Fourth East – European Conference on Advances in Databases and Information Systems, September 5-8, Prague, Czech Republic, 2000.

 

e.77)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., “Adapting Information Presentation and Retrieval through User Madeling” in the Proceedings of the IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC), April 2-4, Las Vegas, USA, 2001.

 

e.78)    Maxime Crochemore, Christos Makris, Wojciech Rytter, Kostas Tsichlas, Athanasios Tsakalidis, “Approximate String Matching with Gaps”, in the proceedings of the 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2001) and the 7th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2001), Orlando USA, pp 45-50, July 20-25 2001.

 

e.79)     Kostas Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Towards a Usable Business-to-Consumer E-store: Development of an Integrated Model for E-commerce Transactions», in the proceedings of the EUROMEDIA 2001 Conference,pp 297-299, Valencia, Spain, 18-20 April 2001.

 

e.80)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Spiros Sirmakessis, Antonis Spinakis, Athanasios Tsakalidis, «Using Hierarchy to Extract Innovation; The Use of Patents in Clarifying Innovation», in the proceedings of the ETK 2001 – NTTS 2001 Exchange of Technology and Know-How, New Techniques and Technologies for Statistics, Crete, Greece, 18-22 June 2001.

 

e.81)    Kostas Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «HELCOM Project: an Integrated eCommerce System for SMESs in Greece», in the proceeding of the eBusiness and eWork 2001, Venice, Italy, 17-19 October 2001.

 

e.82)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.

 

e.83)    Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “AIOLOS: a Tutoring System for Waste Management”, in the proceedings of the 1st World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia and World Conference 2001 on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA & ED‑TELECOM 2001), Tampere,pp 1741, Finland, 25‑30 June 2001

 

e.84)    C.Makris, K.Perdikuri, S.Sioutas, A.Tsakalidis and K.Tsihlas, “Time and Space Efficient Video Database Queries”, In the proceedings of the International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering,pp 1-8, 4 July 2001, Lyon France.

 

e.85)    Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "An eLearning Environment for SMEsin the Food and Beverages Industry Sector", in the proceedings of the2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education",pp 178 184, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.

 

e.86)    Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "A Tutoring System for the Management of Hazardous Industrial Waste", in the proceedings of the 2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education", pp 128 133, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.

 

e. 87)    N. Bogonikolos, P. Gatomatis, K. Giotopoulos, S. Likothanassis,C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, M. Chrysostalis, “Indexing and Retrieval Techniques for E-commerce Applications”, in the proceedings ofsthe 3rd International Workshop on Computer Science and Information Technologies, Ufa Yanngantua, Russia, pp 8-13, September 21-26,2001

e.88)    N Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis, Giotopoulos K. and Likothanassis S., “A Service Oriented Standardised System for Virtual Private Networks”, Proceedings of the ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, pp. 360- 366, Beirut, 2001.

 

e.89)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “On Distributed Information Retrieval in Virtual Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

 

e.90)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Managing Risk in Extended Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Enterprise Information Systems.

 

e.91)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Enabling Content-centric Information Systems through Multi-layer Architectures”, in the proceedings of the 2001 International Conference on Intelligent Systems and Control.

 

e.92)    Brodal G.S., Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Tsichlas K., “Optimal Finger Search Trees in the Pointer Machine” In Proc. 34th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pp. 583-591, Quebec, Canada, May 16-21, 2002.

 

e.93)    C.S. Iliopoulos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas, “ Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings”. In the proceedings of the 13th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Marching, pp. 178-190, Fukuoka, Japan, July 3-5, 2002.

 

e.94)    Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Automating Restructuring of Web Applications”.
In the (ACM_Hypertext 2002) companion booklet for demos & posters, June 11-15, College Park, Maryland, USA, 2002.

 

e.95)    John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Designing an Adaptive Virtual University”, In the proceedings of Information Communication Technologies in Education, pp. 29-37, July 17-19, Samos island, Greece 2002.

 

e.96)     K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Drug Discovery and Drug Design”, In the proceedings of the 3rd Hellenic Forum on Bioactive Peptides, 11-14 April, Patras, Greece, 2002.

 

e. 97)    Aggeletou Sophia, Bovilas Konstantinos, Giannakopoulos Michalis, Tsakalides Athanasios, Tsaknakis Ioannis, “Combining Advanced Multimedia and Network technologies into an Adaptive Educational System (AES)”, presented in the proceedings of the Interactive Learning Aided Learning (ICL), 25-27 September, Villach – Austria, 2002.

 

e.98)    Costas S. Iliopoulos, Manal Mohamed, Laurent Mouchard, Katerina G. Perdikuri, W. F. Smyth, Athanasios K.Tsakalidis  "String regularities with don't cares". In the Proc. of the Prague  Stringology Club (PSC '02 http://cs.felk.cvut.cz/psc/ ), Prague, Czech Republic, September 23-24, 2002.

 

e.99)    Eleni Christopoulou, Penelope Markellou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “LearnCom-A System for Setting Up an Electronic Learning Community”. In the proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education, pp 191-199, July 17-19, Samos island, Greece, 2002.

 

e.100)  Athanasios Tsakalidis, Konstantinos Markellos, Katerina Perdikuri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, George Mayritsakis, “Knowledge Discovery in Patent Databases”, In the proceedings of the 11th ACM Conference on Information and Knowledge Management (ACM-CIKM 2002), November 4-9, McLean VA, USA, 2002.

 

e.101)  Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, “Utilizing Complementary Know-How: Advanced Fine Arts meeting Information Technology to provide a Virtual University for artists - students and alumni”, ACM SIGUCCS 2002 Annual Conference, Providence, Rhode Island, USA, November 20-23, 2002.

 

e.102)  K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Molecular Biology and Drug Design” Drug Discovery and Design: Medical Aspects, Edited by J. Matsoukas and T. Mavromoustakos, pp. 305-311, IOS Press, 2002.

 

e.103) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Knowledge Discovery in Patent Databases», ACM CIKM 2002, Eleventh International Conference on Information and Knowledge Management, Saic Headquarters, McLean, Virginia, USA, 4-9 November 2002.

 

e.104) Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., On Line Generation of Association Rules Using Inverted File Indexing and Compression, In Proceedings of the IADIS Int’l WWW/Internet 2002 Conference, Lisbon, Portugal, 2002.

 

e.105)  John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “An Adaptive Virtual University”, 1st International Conference of Web-based Learning 2002 (As Part of the 28th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'2002), Full Paper, Hong Kong SAR, China ICWL 54, August 17-19, 2002.

 

e.106) K. Markellos, P. Markellou, G. Mayritsakis, G. Panagopoulou, K. Perdikouri, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, “STING: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe Through Patents”, New Frontiers of Statistical Data Mining and Knowledge Discovery and E-Business Conference, 22-25 June 2002, Knoxville, Tennessee, USA, 2002.

 

e.107) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Designing and Developing an Effective Recommendation System for eCommerce Stores», in the Proceedings of the WEBTEC Euromedia 2003, pp. 50-54, Plymouth, UK, 14-16 April 2003.

 

e.108)  Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government and Applications Levels: Technology at Citizen Service», in the Proceedings of the IADIS International Conference, e-Society 2003, volume II, pp. 849-854, Lisbon, Portugal, 3-6 June 2003.

 

e.109)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «eTRANSFER – Integrated Methodology and Innovative Supporting Tools for the Passage of an Enterprise in the New Digital Economy», in the Proceedings of the 9th International Conference of Concurrent Enterprising: Enterprise Engineering in the Networked Economy, ICE 2003, Poster Session, pp. 471-474, Espoo, Finland, 16-18 June 2003.

 

e.110)  Nikolaos Avouris, Konstantinos Goutis, Kostantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Implementing a Web-based E-learning Environment for Electrical and Computer Engineers», in the electronic Proceedings of the ICEE 2003 (Abstract Proceedings p. 181), International Conference on Engineering Education, Valencia, Spain, 22-26 July 2003.

 

e.111) Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., «An Improved Algorithm for Mining Association Rules Using Multiple Support Values», In Proceedings of the 16th International FLAIRS Conference,pp. 309-314, May 12-14, California, USA, 2003.

 

e.112)  Katerina Perdikouri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giorgos Mayritsakis, Konstantinos Markellos, «A Multivariate Analysis and Visualization System for Analyzing Patent Data and Producing Technological and Scientific Indicators», in the Abstract Proceedings of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, pp. 36, Limassol, Cyprus, 28-30 March 2003.

 

e.113) Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Learncom: Supporting Communities in the Learning Process», In the proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation, "Information & Communication Technologies In Education", Samos Island, Greece, 3-5 July 2003.

 

e.114)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Mining Patent Databases for Monitoring Technological Trends», in the Proceedings of the PANDA Workshop on Pattern-base Management Systems (PBMS), pp. 83-92, Como, Italy, 10th April 2003.

 

e.115)  Sophia Angeletou, Kostas Bovilas, Michalis Giannakopoulos, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Syrmakessis, Athanasios Tsakalidis, Ioannis Tsaknakis «Exploiting Internet & Multimedia Technologies to Advance Educational Process», 6th International Conference on Computer Based Learning in Science 2003, Full Paper, Nicosia, Cyprus5-10 July 2003

 

e.116)  John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Integrating Adaptive Techniques with Web Services”, IEEE International Conference on Information Technology: Coding & Computing, Full Paper, Las Vegas, Nevada, USA, April 28-30, 2003

 

e.117)  Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Techniques and Metrics for Improving Website Structure”, ACM WWW 2003, Poster, May 20-24, Budapest, Hungary, 2003.

 

e.118)  Kaporis A., Makris C., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsichlas K., Zaroliagis C., “Improved Bounds for Finger Search on a RAM”, ESA 2003.

 

e.119)  K. Perdikuri, C. Makris, A. Tsakalidis, “Discovering Regularities in biosequences: Challenges and applications”, In the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003), Kastoria, Greece 12-16 September.

 

e.120) C. Iliopoulos, Ch. Makris, I. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Suffix Tree using a Weighted Suffix Tree”, presented in the European Conference on Computational Biology 2003 (ECCB2003), September 27-30, 2003, Paris, France.

 

e.121)  Delis Vassilis, Makris Christos, Sakkopoulos Vagelis, Sioutas Spiros, Tsichlas Kostas, Tsakalidis Athanasios, «Temporal Selection Queries in Video Databases», Proceedings of the 3rd International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering (MDDE 2003), September 8, Berlin, Germany.

 

e.122) S. Likothanassis, K. Perdikuri, L. Skarlas and A. Tsakalidis, “Evolutionary Biomedical Signal

Processing Techniques”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.

 

e.123) Ι. Hatzilygeroudis, K. Perdikuri, and A. Tsakalidis, “Ιntegrating Expert Systems in Telemedicine Applications: A case study for the diagnosis of bone diseases”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.

 

e.124) C. Iliopoulos, L. Mouchard, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Sequence”, presented in the Prague Stringology Conference (PSC’03), 22-24 September 2003, Prague, Czech Republic.

 

e.125) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Mining Learners Profiles to Improve eLearning Experience», in the Proceedings of the 3rd International Conference on New Horizons in Industry and Education, pp. 223-228, Santorini, Greece, 28-29 August 2003.

 

e.126)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization and the Privacy Concern», in the Proceedings of the 7th ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies, Challenges for the Citizen of the Information Society, Syros, Greece, 14-16 April 2004,

            (http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp2004/52.html#seven).

 

e.127) C. Iliopoulos, K. Perdikuri, Α. Tsakalidis, K. Tsihlas, "The Pattern Matching Problem in Biological Weighted Sequences", Third International Conference on FUN WITH ALGORITHMS, pp 106-117, 26-28 May 2004, Isola d'Elba, Tuscany, Italy.

 

e.128) C. Iliopoulos, Ch. Makris, Y. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, "Efficient Algorithms for Handling Molecular Weighted Sequences", 3rd IFIP International Conference on Theoretical Computer Science, pp 265-277, August 24-26,  2004, Toulouse, FRANCE.

 

e.129)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Adaptive Hypermedia in Learning on the Web», iCEER 2004, International Conference on Engineering Education and Research, Progress Through Partnership, Olomouc and Bouzov Castle, Czech Republic, 27-30 June 2004.

 

e.130)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization for Enhancing e-Learning Experience», 5th International Conference on Information Communication Technologies in Education, ICICTE, Samos Island, Greece, 1-3 July 2004.

 

e.131) V. Bistiolas, D. Sofotassios, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas. “On the Canonical k-vertex Polygon Retrieval Problem with Applications”, in AWOCA 2004, Ballina, New South Wales, Beach Resort, Australia, July 7-9, 2004.

 

e.132 C. Iliopoulos, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, K. Tsichlas, "Motif Extraction from Weighted Sequences", In the Proceedings of the 11th International Conference on String Processing and Information Retrieval- SPIRE2004, Springer Verlag, Lecture Notes in Computer Science 3246, pp. 286-297. Pardova-Italy, 5-8 October, 2004.

 

e.133)  John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis “Web Service Discovery Mechanisms: Looking for a Needle in a Haystack? International Workshop on Web Engineering.Hypermedia Development & Web Engineering Principles and Techniques: Put them in use”, in conjunction with ACM Hypertext 2004, Santa Cruz, August 10, 2004.

 

e.134) K. Theodoropoulos, D. Ntalaperas, I. Petras, A.Tsakalidis, N. Konofaos “A New Concept On A Quantum Computer Based On Schockley-Read-Hall Recombination Statistics In Microelectronic Devices”, 27th International Conference on the Physics of Semiconductors, July 26-30, 2004, Flogstaff, Arizona.

 

e.135)  K. Votis, B. Vassiliadis, Ch. Alexakos, S. Likothanassis and A. Tsakalidis, “Workflow Coordination in Grid Networks for Supporting Enterprise-wide Business Solutions”, Proceedings of the IADIS International e-Commerce 2004 Conference, 14-16 Dec. 2004, Lisbon, Portugal.

 

e.136)  Diamanto Oikonomopoulou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Full-Coverage Web Prediction based on Web Usage Mining and Site Topology”, in the proceedings of the IEEE and ACM International Conference on Web Intelligence, (IEEE/WIC/ACM WI-2004), September 20-24, 2004, Beijing, China.

 

e.137)  Markellou, P., Rigou, M., Sirmakessis, S. & Tsakalidis, A., “Personalization in the semantic web era: a glance ahead”. In A. Zanasi, N. F. F. Ebecken & C.A. Brebbia (Eds.) Fifth International Conference on Data Mining (pp. 3-11). Southampton, Boston: PWIT Press (2004).

 

e.138)  E. Giannoulatou, A. Papavassiliou, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, "Concept Discovery and Classification of Cancer Specific Terms from Scientific Abstracts of Molecular Biology”, In the Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE 2004,  Edited by Th. Simos, pp. 688-691.

 

e.139)  John Garofalakis, Theofanis Matsoukas, Yannis Panagis, Evangelos  Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. Personalization Techniques for Web  Search Results Categorization. In Proc. IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE05), Hong Kong, 29 March-1 April 2005, pp 148-151.

 

e.140)  T. Katsimpa, S.Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas “Mining Effective Design Solutions Based on a Model-Driven Approach” in the proceedings of the Data Mining 2005: Sixth International Conference on Data Mining, Text Mining and their Business Applications, 25-27 May 2005, Skiathos, Greece, WIT Press, 1-84564-017-9, pp. 463-474.

 

e.141)  Dimitra Dimitrakopoulou, Theodora Katsimpa, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas, “Mining Design Patterns in the Conceptual Schema of Web Applications” ” in the proceedings of ED-MEDIA 2005 -World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 27-July 2, 2005 Montreal, Canada.

 

e.142)  L.Drossos, B. Vassiliadis, A.Stefani, K.Votis, A. Tsakalidis and S. Likothanassis, “On the Application of Collaboration Services to a Higher Education Environment”. in the Proceedings of the IADIS e-Society 2005 Conference, 27-30 June, Qwara, Malta, 2005.

 

e.143)  George Lagogiannis, Yannis Panagis, Spyros Sioutas And Athanasios Tsakalidis, “A Survey of Persistent Data Structures”, in WSEAS, 9th CSCC Multiconference, Athens, July, 11-16, 2005.

 

e.144)  Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas “Discovering Re-Usable Design Solutions in Web Conceptual Schemas: Metrics and Methodology,” in Proc. 5th International Conference on Web Engineering, ICWE05, Sydney, 25-29 July, LNCS 3579, Springer Verlag, pp. 545-556, 2005.

 

e.145)  J. Kouris, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Spatial Indexing Structures. 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS, July 2005.

           

e.146) D.Antoniou. Y.Panagis, E.Theodoridis. A. Tsakalidis and N.Tsirakis. Algorithms and Data Structures for managing molecular sequences. 1st Conference on Biosciences of the University of Patras. May 2005.

 

e.147)  Archontoula Angeletou, Sofia Angeletou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Assessment Methods for Distance Learning Environments”, PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.148) S.Sioutas, Y.Panagis, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. One dimensional finger searching in RAM model revisited. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos -Greece, LNCS 3746, Spinger – Verlag, pp. 134-144.

 

e.149)  D. Antoniou, C.Makris, Y.Panagis, K.Perdikuri, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Detecting Periodicities in biological sequences. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, pp. 196-205, Volos, Greece.

 

e.150)  L. Drossos, B. Vassiliadis, E. Sakkopoulos, K. Votis, A. Stefani, A. Tsakalidis, M. Xenos, S. Likothanassis, “On the Personalization of an E-learning Environment in Higher Education using Graphs”, 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.151)  K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Motif Extraction from Biological Sequences: Trends and Contributions to other Scientific Fields”, International Conference on Information Technology and Applications - ICITA, 4-7 July 2005, Sydney, Australia (accepted).

 

e. 152) K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Accelerating Sequence Alignments with the use of Suffix Trees”, Ninth Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology – RECOMB2005, 14-18 May 2005, Cambridge, MA, USA.

 

e.153)  G. Anogianakis, E. Kapritsos, Ch. Makris, N. Mpaltas, K. Perdikuri, K. Themelis, A. Tsakalidis, “Identification of protein patterns in nucleic acid sequences and exploration of synonymous codons in tissue differentiation”, 6th International Symposium on Computational Biology and Genome Informatics, 21-26 July 2005, Salt Lake City, Utah, USA (accepted).

 

e.154)  D. Ntalaperas, K. Theodoropoulos, A.Tsakalidis, N.Konofaos,

"A Quantum Computer Architecture based on semiconductor recombination statistics.",

10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science ,11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.155)  Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Using Semantic Web Mining Technologies for Personalized e-Learning Experiences», in the Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2005), Invited Session on Web Based Teaching and Learning Technologies, Grindelward, Switzerland, 21-23 February 2005, 522-527.

e.156)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Semantic Web Usage Mining for E-commerce Personalization», 4th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE’05), 25-26 August 2005, Corfu, Greece.

e.157)  Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Personalized E-commerce Recommendations», IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2005), Beijing, China, 18-20 October 2005.

e.158)  Dimitrakopoulou, D., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘Capturing Application-Domain Specific Patterns in a Web Application: The E-Learning Paradigm’, in the proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-based Education (WBE 2005), February 21-23, 2005, Grindelwald, Switzerland, ACTA Press, ISBN 0-88986-480-2, pp. 556-561.

e.159)  Sakkopoulos, E., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘A Methodology for Evaluating the Personalization Conceptual Schema of a Web Application’, in the Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2005), July 22-27, 2005, Las Vegas, Nevada, USA.

e. 160) Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and
Athanasios Tsakalidis, "An Algorithmic Framework for Adaptive Web
Content", in International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic
Web, in conjunction with ACM Hypertext 2005, Salzburg Austria, Sep. 6-9, 2005.

e.161)  A. Angeletou, S. Angeletou, M. Rigou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, Assessment Techniques for e-learning Process, Τhird International Conference on Open and Distance Learning: 'Applications of Pedagogy and Technology' CODL 2005, 11 - 13 November 2005, Patras, Greece.

e.162) E. Sakkopoulos, Ch. Makris, S. Sioutas, P. Triantafillou, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis,

NIPPERS: Network of InterPolated PeERS for Web Service Discovery, In Proceedings of IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (IEEE-ITCC 2005) Track Next Generation Web and Grid Systems, Vol 2, pp. 193-198.

 

e.163) Anogianakis G., Kapritsos E., Makris C., Mpaltas N., Themelis A., Perdikuri K., Tsakalidis A.,  Idenitification of protein patterns in nucleic acid sequences and exploration of synonymous codons in tissue differentiation,  Computational Biology and Genome Information 2005 Conference.

 

e.164) A. Kaporis, C. Makris, G. Mavritsakis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, C. Zaroliagis,  ISB-Tree: A New Indexing Scheme with Efficient Expected Behaviour, ISAAC 2005, December 19-21, Sanya, Haiman, China.

 

e.165) C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, An Algorithmic  Framework for Adaptive Web Content, International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web,  ACM Hypertext 2005.

 

e.166)  E. Dimopoulos, A. Panousis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “WiFiAdmin: An Intelligent Web-based Management Environment for Wireless Networks”, in the IEEE International Conference on Information Technology and Applications 2005 (ICITA), Sydney 4-7/7/2005, pp. 508-513.

 

e.167)  P. Adamopoulou, D. Kanellopoulos, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “Semantic learning interventions using web services technology”, IASTED 2005 International Conference Web Based Education, (WBE 2005), Web Based Teaching and Learning Technologies track,  2/2005, pp. 528-533.

 

e.168)  Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, Linear-Time Period Computation of a String with Suffix Trees, in International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, In Proc. ICNAAM 2005 pp. 813-816, 2005.

 

e.169)  Yannis Makripoulias, Christos Makris, Yiannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos,Poulia Adamopoulou and Athanasios Tsakalidis, Web Service discovery based on Quality of Service, In IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, March 8-11, 2006,  pp. 196-199.

 

e.170)  T. Katsimpa, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, G. Tzimas, A. Tsakalidis, “Application Modeling using Reverse Engineering Techniques”, in the proceedings of the 2006 21st Annual ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2006), Track on Model Transformation, Dijon, France, April 23 -27, 2006, pp. 1250-1255.

 

e.171) Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006) 'An Algorithmic Framework for Adaptive Web Content', In : Spiros Sirmakessis, (eds) International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web, in conjunction with ACM HyperText 2005, 05-Sep-05 -05-Sep-05 , Springer Verlag, Studies in Computational Intelligence, pp. 1-1

 

e.172) Laskaridis, G., Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'E-government for all Citizens: Personalization Aspects', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00

 

e.173) Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'Interoperability: Key to Enhance Public Sector', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00

 

e.174) Katsimpa, T., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., Tzimas, G., and Tsakalidis, A. (2006) 'Application modeling using reverse engineering techniques', (eds) ACM Symposium on Applied Computing, 23-Apr-06 -27-Apr-06 , ACM Press, pp. 1250-1250

 

e.175) Papakonstantinou, K., Sakkopoulos, E., Panagis, Y., Makris, Ch., & Tsakalidis, A. (2006) 'Web Service Workflow Selection using Measured Variation in Operating System and Network Resource Consumption', (eds) International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems in conjunction with ACM HyperText 2006, 23-Aug-06 -23-Aug-06 , pp. 1-1

 

e.176)  Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, and Athanasios Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees. In Proc. 14th String Processing and Information Retrieval Symposium, SPIRE07, Santiago, Chile, 29-31 October 2007.

 

e.177)  S. Sioutas, K. Tsakalidis, K. Tsihlas, C. Makris, Y. Manolopoulos, Indexing Mobile Objects on the Plane Revisited, ADBIS 2007.

 

e.178)  C. Makris, E. Theodoridis, Y. Panagis, A. Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees, in the 14th  String Processing and Information Retrieval Symposium (SPIRE) 2007.

 

 

e.179)  Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, and Athanasios Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees. In Proc. 14th String Processing and Information Retrieval Symposium, SPIRE07, Santiago, Chile, 29-31 October 2007, LNCS 4726, pp. 242-253, 2007.

 

e.180)    Stavros Kontopoulos, Athanasios K. Tsakalidis, : TRANS-Net: an Efficient Peer-to-Peer Overlay Network Based on a Full Transportation Graph CoRR abs/0806.3152:2008.

 

e.181)  Evangelos Sakkopoulos, Poulia Adamopoulou, Athanasios K. Tsakalidis, Spyros Sioutas, Yannis Manolopoulos: Personalized selection of web services for mobile enviroments : the m-scroutz solution. MEDES 2009:254-260

 

e.182)  Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis:CHIRON: A property Based Proposal for Knoledge Discovery. IKE 2009 : 424-430 

 

e.183)  Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis: Digenis : an Hybridic Proposal for (dis)similarity Search . IKE 2009 : 341-347

 

e.184)  Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis : Integrated Similarity Search Among Multi-Dimensional Objects(InteSiS). IKE 2009 : 334-340.

 

e.185)  Athanasios K. Tsakalidis : Some Results for Elementary Operations. Efficient Algorithms 2009 : 121-133.

 

e.186)  K. Theofilatos C., Dimitrakopoulos, A. Tsakalidis, S. Likothanassis, S. Mavroudi, “A New Hybrid Method for Predicting Protein Interactions Using Genetic Algorithms and Extended Kalman Filters”, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Corfu, Greece.

 

e.187)  Faliagka, E., Matsopoulos, G.K., Syrimpeis, V.N., Tsakalidis, A., Tsaknakis, J., & Tzimas G. (2010), ‘DIAGNOSIS: A Global Alignment and Fusion Medical System’, in the Proceedings of the 3rd International sub-Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2010) at the 3rd International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2010), January 20-23, 2010, Valenthia, Spain, ISBN 978-989-674-016-0, pp. 21 - 28.

 

e.188)  Dimitris Antoniou, Mersini Paschou, Efrosini Sourla, Athanasios Tsakalidis,” A Semantic Web Personalizing Technique,The case of bursts in web visits”, International Workshop on Semantic Web And Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries (SWARCH-DL), in ICSC 2010.

 

e.189)  Dimitris Antoniou, Evangelos Theodoridis and Athanasios Tsakalidis, “Compressing Biological Sequences using Self Adjusting Data Structures”,The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine ,(ITAB 2010).

 

e.190)  Dimitrios K. Tsolis, Sofia Stamou, Paraskevi Christia, Soultana Kampana, Triseugeni Rapakoulia, Maria Skouta and Athanasios Tsakalidis “An Adaptive and Personalized Open Source e-Learning Platform”, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Egypt 2010.

 

e.191)  A. Ladas, Ch Makris, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Focused Searching using Web Graphs Categories". pp. 255-265,  Eureka! 2010, (best paper award)

 

 

e.192)  Antoniou, D.I., Georgitsi, M.A., Gkantouna V.A., Patrinos, G.P., Poulas, K.A., Tsakalidis, A.K., Tzimas, G.E., & Viennas, E.S. (2010), ‘dAUTObase: Mining Gems on Autoimmune Diseases Utilizing Web Visualization Technologies’, in the Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), 3-5 November, 2010, Corfu, Greece, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ITAB.2010.5687692.

 

e.193)  Α.Β. Sideridis, C. Costopoulou, A. Liopa-Tsakalidis, E. Sakkopoulos, M. Ntaliani, Designing an e-learning system for medical and aromatic plants, International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment 2010, Samsun, Turkey, June 14-18, 2010

 

e.194)  Faliagka, E., Matsopoulos, G., Tsakalidis, A., Tsaknakis J., & Tzimas, G. (2011), ‘Registration and Fusion Techniques for Medical Images: Demonstration and Evaluation’, as selected paper from HEALTHINF 2010, Communications in Computer and Information Science, Biomedical Engineering Systems and Technologies, vol.127, part I, pp. 15-28, Springer-Heidelberg, ISBN 978-3-642-18471-0, DOI: 10.1007/978-3-642-18472-7.

 

e.195)  Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., Viennas, M., Kafeza, E., & Tzimas G. (2011), ‘An Integrated E-Recruitment System for CV ranking based on AHP’, in the Proceedings of the 7th Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2011), 6-9 May, 2011, Netherlands, SciTePress, ISBN 978-989-8425-51-5, pp. 147-150.

 

e.196)  Faliagka, E., Kozanidis, L., Stamou, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G., (2011), ‘A Personality Mining System for Automated Applicant Ranking in Online Recruitment System’, in the Proceedings of the 11th International Conference on Web Engineering (ICWE2011), June 20-24, 2011, Paphos, Cyprus, Springer Berlin Heidelberg, LNCS 6757, ISBN 978-3-642-22232-0, pp. 379-382, DOI: 10.1007/978-3-642-22233-7_30.

 

e.197)  Antoniou, D., Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tzimas, G., Tsakalidis, A.; & Viennas, Ε. (2011), ‘Exposing Click-Fraud Using a Burst Detection Algorithm’, in the Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2011), June 28 – July 1, 2011, Corfu, Greece, pp.1111-1116, ΙSBN: 978-1-4577-0678-3 DOI: 10.1109/ISCC.2011.5983854.

 

e.198)  Faliagka, E., Karkoulias, P., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tzimas, G., & Tsakalidis, A. (2011). ‘Investigating the Integration of Hand-Held Haptic Devices in Daily Work Activities: The Case of a Tennis Coaching Assistant on iPhone’, in the Proceedings of the 14th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2011), July 9-14, 2011, Orlando, USA, Springer-Verlag, LNCS 6769, ISBN 978-3-642-21674-9, pp.555-563, DOI: 10.1007/978-3-642-21675-6_64.

 

e.199)  Gkintzou, V., Papablasopoulou, T., Syrimpeis, V., Sourla, E., Tzimas, G., & Tsakalidis, A. (2011), ‘A Web and Smart Phone System for Tibia Open Fractures’, in the Proceedings of the International Workshop on Health and Social Care Information Systems and Technologies (HCist 2011), Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS 2011), October 5-7, 2011, Vilamoura, Algarve, Portugal, Springer-Verlang, ISBN 978-3-642-24352-3, vol. 221, part 6, pp. 413–422, DOI: 10.1007/978-3-642-24352-3_43

 

e.200)  C. Dimitrakopoulos, K. Theofilatos, E. Georgopoulos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis ans S. Mavroudi, “Adaptive filtering techniques combined with natural selection-based heuristic algorithms in the prediction of protein-protein interactions”, IFIP Advances in Information and Communication Technology 363 AICT (PART 1), pp. 471-480, 2011.

 

e.201)  V. Syrimpeis, N. Konstantopoulos, J. Panaretou, G. Diamantakis, E. Panagiotopoulos and   A.TsakalidisA smart card based information system for surgery departments”, Computer Assisted Radiology and Surgery, 25th International Congress and Exhibition, Berlin 2011, Germany.

e.202)  Dimitrios K. Tsolis, Soultana Kampana and Athanasios Tsakalidis, "An Adaptive & Personalized Mobile e-Learning Platform", IADIS Conference on Mobile Learning, Spain 2011.

 

e.203)  Dimitrios Tsolis, Paraskevi Christia, Soultana Kampana and Athanasios Tsakalidis, OWLEARN: AN OPEN SOURCE E-LEARNING PLATFORM SUPPORTING ADAPTIVITY, PERSONALIZATION AND MOBILE LEARNING, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) 15-16 September 2011, Bulgaria.

 

e.204)  A. Chantzi, D. Tsolis and A. Tsakalidis, "A Virtual Learning Environment for Museums - a tool for education, training and life-long learning, The 12th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, VAST (2011), Prato, Italy

 

e.205)  Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., & Tzimas G. (2012), ‘Application of Machine Learning Algorithms to an Online Recruitment System’, in the Proceedings of the International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2012), May 27 - June 1, 2012, Stuttgart, Germany.

 

e.206)  Faliagka, E., Karydis, I., Rigou, M., Sioutas, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012), ‘Taxonomy Development and its Impact on a Self-Learning E-Recruitment System’, in the Proceedings of the 8th Artificial Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2012), September 27-30, 2012, Halkidiki, Greece (to appear).

 

e.207)  Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A. (2012), "MobiQ: Mobile based processes for efficient Customer Flow Management", in the proceedings of the 13th Working Conference on Business Process Modeling, Development and Support (BPMDS 2012), 25 – 26 June 2012, Gdańsk, Poland, published in I. Bider et al. (Eds.): BPMDS 2012 and EMMSAD 2012, LNBIP 113, pp. 211--225. Springer, Heidelberg (2012)

 

e.208)  Ioannou, M., Makris, C., Patrinos, G., & Tzimas, G. (2011), ‘Genome-based Population Clustering: Nuggets of Truth Buried in a Pile of Numbers?, in the Proceedings of the 1st Workshop on Algorithms for Data and Text Mining in Bioinformatics (WADTMB 2012) organized in the 8th Artificial Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2012), September 27-30, 2012, Halkidiki, Greece (to appear).

 

e.209)  Evangelos Sakkopoulos, Nick Achilleopoulos, Athanasios Tsakalidis, "Image data analysis of non destructive techniques output data and results of cultural objects ", WSKS 2012, springer proceedings Roma, Italia, 6/2012

 

e.210)  Mersini Paschou, Efrosini Sourla, George Basagiannis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis, " Care@HOME: a Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood Pressure Tracking ", ITBAM ‘12 , 3rd International Conference on Information Technology Bio- and Medical Informatics, Austria, (Sept. 2012)

 

e.201)  Aigli Korfiati, Dimitris Kleftogiannis, Konstantinos A. Theofilatos, Spiros Likothanassis, Athanasios K. Tsakalidis, Seferina Mavroudi: Predicting Human miRNA Target Genes Using a Novel Evolutionary Methodology. SETN 2012: 291-298

 

e.202)  Mersini Paschou, Efrosini Sourla, George Basagiannis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios K. Tsakalidis:Care@HOME: A Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood Pressure Tracking. ITBAM 2012: 69-83

 

e.203)  Dimitris Kleftogiannis, Konstantinos A. Theofilatos, Stergios Papadimitriou, Athanasios K. Tsakalidis, Spiros Likothanassis, Seferina Mavroudi: ncRNA-Class Web Tool: Non-coding RNA Feature Extraction and Pre-miRNA Classification Web Tool. AIAI (2) 2012: 632-641

 

e.204)  Andreas Kanavos, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: Extracting Knowledge from Web Search Engine Results. ICTAI 2012: 860-867

 

e.205)  Evangelos Sakkopoulos, Mersini Paschou, Athanasios K. Tsakalidis, Spyros Sioutas, Vassilios S. Verykios: A Novel Mobile Framework for Anonymity Techniques and Services Research. MDM (1) 2013: 353-355

 

e.206)  Efrosini Sourla, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas:Proposing a Novel Monitoring and Early Notification System for Heart Diseases. ITBAM 2013: 88-102

 

e.207)  Mersini Paschou, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios K. Tsakalidis: APPification of hospital healthcare and data management using QRcodes. IISA 2013: 1-6

 

e.208)  Vasileios Kiouftis, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: Knowledge Extraction from Web Services Repositories. ICTAI 2013: 690-697

 

e.209)  Vassiliki Gkantouna, Zafeiria-Marina Ioannou, Athanasios K. Tsakalidis, John Tsaknakis, Giannis Tzimas: Towards a Domain-Specific Conceptual Modeling Approach of Open Source CMS. ER Workshops 2013: 14-19

 

e.210)  Dimitris Spathis, Theofilos Mouratidis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Glocal News: An Attempt to Visualize the Discovery of Localized Top Local News, Globally. ER Workshops 2013: 1-6

 

e.211)  Dimitrios Tsolis, Kallirroi Paschali, Anna Tsakona, Zafeiria-Marina Ioannou, Spiridon Likothanasis, Athanasios K. Tsakalidis, Theodore Alexandrides, Athanasios Tsamandas: Development of a Clinical Decision Support System Using AI, Medical Data Mining and Web Applications. EANN (2) 2013: 174-184

 

e.212)  Vassiliki Gkantouna, Spyros Sioutas, Georgia Sourla, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Mining the Conceptual Model of Open Source CMS Using a Reverse Engineering Approach. EANN (2) 2013: 119-128

 

e.213)  Efrosini Sourla, Vasileios Syrimpeis, Konstantina-Maria Stamatopoulou, Georgios Merekoulias, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Exploiting Fuzzy Expert Systems in Cardiology. EANN (2) 2013: 80-89

 

e.214)  Angeliki Rapti, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: Evaluation of Protein-Protein Interaction Management Systems. DEXA Workshops 2013: 100-104

 

e.215)  Mersini Paschou, Nikolaos Nodarakis, Athanasios K. Tsakalidis, Evangelos Sakkopoulos: Mobile Healthcare Systems: Generating Dynamic Smartphone Apps to Serve Multiple Medical Specializations - Assisting Monitoring Patient@Home and Health Record Follow-up. HEALTHINF 2013: 215-220

 

e.216)  Athanasia Eleftheria Chantzi, Charikleia Plessa, Iason Chatziparadeisis Gkanas, Dimitrios Tsolis, Athanasios K. Tsakalidis: Design and Development of Educational Platform in Augmented Reality Environment using Gamification to enhance Traditional, Electronic and Lifelong Learning Experience. BCI (Local) 2013: 92

 

e.217)  Vasileios Kagklis, Vassilios S. Verykios, Giannis Tzimas, Athanasios K. Tsakalidis: Knowledge Sanitization on the Web. WIMS 2014: 4

 

e.218)  Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Pantelis Vikatos, Ioannis Hatzilygeroudis, Christos Makris, Athanasios K. Tsakalidis: Modeling ReTweet Diffusion Using Emotional Content. AIAI 2014: 101-110

 

e.219)  Zafeiria-Marina Ioannou, Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Mining Biological Data on the Cloud - A MapReduce Approach. AIAI Workshops 2014: 96-105

 

e.220)  Vasileios Kagklis, Vassilios S. Verykios, Giannis Tzimas, Athanasios K. Tsakalidis: An Integer Linear Programming Scheme to Sanitize Sensitive Frequent Itemsets. ICTAI 2014: 771-775

 

e.221)  Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Pantelis Vikatos, Ioannis Hatzilygeroudis, Christos Makris, Athanasios K. Tsakalidis: Conversation Emotional Modeling in Social Networks. ICTAI 2014: 478-484

 

e.222)  Andreas Kanavos, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: A PubMed Meta Search Engine Based on Biomedical Entity Mining. DEXA Workshops 2014: 82-86

 

e.223)  Nikolaos Nodarakis, Evaggelia Pitoura, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsoumakos, Giannis Tzimas: Efficient Multidimensional AkNN Query Processing in the Cloud. DEXA (1) 2014: 477-491

 

e.224)  Christos Makris, Yannis Plegas, Yannis C. Stamatiou, Elias C. Stavropoulos, Athanasios K. Tsakalidis: Reducing Redundant Information in Search Results Employing Approximation Algorithms. DEXA (2) 2014: 240-247

 

e.225)  Dimitris Kouis, Evgenia Vassilakaki, Eftichia Vraimaki, Eleni Cheilakou, Amani Christiana Saint, Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Erion-Vasilis M. Pikoulis, Nikolaos Nodarakis, Nick Achilleopoulos, Spiros Zervos, Georgios Giannakopoulos, Daphne Kyriaki-Manessi, Athanasios K. Tsakalidis, Maria Koui: Standardizing NDT& E Techniques and Conservation Metadata for Cultural Artifacts. MTSR 2015: 439-450

 

e.226)  Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Mersini Paschou, Zafeiria-Marina Ioannou, Vassiliki Gkantouna, Efrosini Sourla, Giannis Tzimas, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Mobile Data Fusion from Multiple Tracking Sensors to Augment Maritime Safety: Mobile Detection, Early Identification, and Tracking of Moving Objects. IEEE MS 2015: 112-119

 

e.227)  Erion-Vasilis M. Pikoulis, Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Nick Achilleopoulos, Eleni Cheilakou, Amani Christiana Saint, Maria Koui, Athanasios K. Tsakalidis: Data Engineering for Materials Identification, Damage Assessment and Restoration of Cultural Objects. MEDI 2015: 154-165

 

e.228)  Ariadni-Irini Skoulikari, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis: Personalized and adaptive mobile elearning for cultural education. IISA 2015: 1-6

 

e.229)  Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas, Emmanouil Viennas: An Approach for Mining Social Patterns in the Conceptual Schema of CMS-Based Web Applications. ICWE Workshops 2015: 141-152

 

e.230)  Aristidis G. Vrahatis, Georgios N. Dimitrakopoulos, Athanasios K. Tsakalidis, Anastasios Bezerianos: Identifying miRNA-mediated signaling subpathways by integrating paired miRNA/mRNA expression data with pathway topology. EMBC 2015: 3997-4000

 

e.231)  Angeliki Rapti, Dimitrios Tsolis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: A Survey: Mining Linked Cultural Heritage Data. EANN Workshops 2015: 24:1-24:6

 

e.232)  Kyriakos Ispoglou, Christos Makris, Yannis C. Stamatiou, Elias C. Stavropoulos, Athanasios K. Tsakalidis, Vasileios Iosifidis: Partial Order Preserving Encryption Search Trees. DEXA (2) 2015: 49-56

 

e.233)  Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Panagiotis Gerolymatos, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Convex Polygon Planar Range Queries on the Cloud: Grid vs. Angle-Based Partitioning. ALGOCLOUD 2015: 114-125

 

e.234)  Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Using Hadoop for Large Scale Analysis on Twitter: A Technical Report. CoRR abs/1602.01248 (2016)

 

e.235)  Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: A Neo4j Implementation of Fuzzy Random Walkers. SETN 2016: 9:1-9:8

 

e.236)  Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Large Scale Sentiment Analysis on Twitter with Spark. EDBT/ICDT Workshops 2016

 

e.237)  Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Ioannis Hatzilygeroudis, Athanasios K. Tsakalidis: Integrating User's Emotional Behavior for Community Detection in Social Networks. WEBIST (1) 2016: 355-362

 

e.238)  Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: MR-SAT: A MapReduce Algorithm for Big Data Sentiment Analysis on Twitter. WEBIST (1) 2016: 140-147

 

e.239)  Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Automated Analysis and Evaluation of Web Applications Design: The CMS-based Web Applications Case Study. WEBIST (1) 2016: 130-139

 

e.240)  Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: Evaluating Twitter Influence Ranking with System Theory. WEBIST (1) 2016: 113-120

 

e.241)  Stavros Anastasios Iakovou, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: Customer Behaviour Analysis for Recommendation of Supermarket Ware. AIAI 2016: 471-480

 

e.242)  Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Mining Interaction Patterns in the Design of Web Applications for Improving User Experience. HT 2016: 219-224

 

e.243)  Andreas Kanavos, Stellatos Metaxas, Athanasios K. Tsakalidis: Weighting Public Mood via Microblogging Analysis. PCI 2016: 45

 

e.244)  Athanasios Kordelas, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: Spatial and Spatio-Textual Self joins on Apache Hadoop. PCI 2016: 43

 

e.245)  Nikolaos Nodarakis, Angeliki Rapti, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Giannis Tzimas, Yannis Panagis: (A)kNN Query Processing on the Cloud: A Survey. ALGOCLOUD 2016: 26-40

 

e.246)  Alexandros Baltas, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: An Apache Spark Implementation for Sentiment Analysis on Twitter Data. ALGOCLOUD 2016: 15-25

 

e.247)  Ioannis Kokotinis, Marios Kendea, Nikolaos Nodarakis, Angeliki Rapti, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Yannis Panagis: NSM-Tree: Efficient Indexing on Top of NoSQL Databases. ALGOCLOUD 2016: 3-14

 

e.248)  Andreas Kanavos, Georgios Drakopoulos, Athanasios K. Tsakalidis: Graph Community Discovery Algorithms in Neo4j with a Regularization-based Evaluation Metric. WEBIST 2017: 403-410

 

e.249)  Eirini Chioti, Elias Dritsas, Andreas Kanavos, Xenophon Liapakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Bloom Filters for Efficient Coupling Between Tables of a Database. EANN 2017: 596-608

 

e.250)  Nickie Lefevr, Spiridoula V. Margariti, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: An Implementation of Disease Spreading over Biological Networks. EANN 2017: 559-569

               

 

 

 

F)        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

f.1)      Κ. Δαβαράκης, Β. Μπιστιόλας και Α.Κ. Τσακαλίδης

"Το Πρόβλημα Εντοπισμού Σημείου στο Επίπεδο. Δύο αντιπροσωπευτικοί Αλγόριθμοι επίλυσης. Υλοποίηση με επίμονες Δομές Δεδομένων"

Πρακτικά, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Θεσσαλονίκη, Τόμος 1, σελ. 229-241, 1988

 

f.2)      Π. Βασιλάκος, Ν. Γιαλέλης. Χρ. Κύργιος και Α.Κ. Τσακαλίδης

"Μελέτη και ανάπτυξη Συστήματος Εμπειρογνώμονα (Expert System) για το Σπινθηρογράφημα  των Οστών"

Πρακτικά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, σελ. 606-618, ΕΠΥ, Αθήνα, 1991

 

f.3)      Β. Μπιστιόλας Δ. Σοφοτάσιος και Α.Κ. Τσακαλίδης

            "On Point and Segment Enclosures"

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος Ι, σελ. 39-45, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

 

f.4)      Γ. Ανωγειαννάκης, Κ. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τέρπου και Α.Κ. Τσακαλίδης

"BDB: Ενα Πληροφοριακό  Σύστημα για την Χαρτογράφηση του Ανθρώπινου Εγκεφάλου"

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος ΙΙ, σελ. 189-201, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

 

 

f.5)      Α. Μανιάτη, Κ. Μπαλάτος, Γ. Παναγοπούλου, Α. Παντελής, Σπ. Συρμακέσης και Α. Κ. Τσακαλίδης

BLOOD BANK DATABASE (BB-DB)”

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ,  Τόμος ΙΙ, σελ. 561-574, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

 

f.6)      Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Χρ. Τζώρτζης, Α.Κ. Τσακαλίδης

"Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανοργάνωσης Νοσοκομείου"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.7)      Κ. Αυγερίδης, Α. Καλλινίκου-Μανιάτη, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, και Α. K. Τσακαλίδης

"Το σύστημα PELICAN"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.8)      Γ. Ανωγειανάκης, Α. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τερπου, Α. Κ. Τσακαλίδης

"ΒDB Σύστημα: Ένα Σύστημα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Εγκεφάλου για τον Εντοπισμό Επιληπτικών Εστιών"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.9)      Ι. Χατζηλυγερούδης, Π. Βασιλάκος, Α. Κ. Τσακαλίδης

"Ένα έμπειρο σύστημα για διάγνωση των οστών"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.10)    Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, ΧρΤζώρτζης, και Α.Κ. Τσακαλίδης

            "Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανογάνωσης Νοσοκομείου"

            Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη,1994.

 

f.11)    Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Ι. Τζήμας και Α. Κ. Τσακαλίδης

"PELICAN SYSTEM: Μια Πιλοτική Εφαρμογή για την Μηχανοργάνωση των Αιμοδοτών σε Πανελλήνια Κλίμακα",

Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 317-324, 1995

 

f.12)    Ι. Χατζηλυγερούδης, Δ. Σοφοτάσιος, Ν. Δενδρής. Π. Σπυράκης, Α. Τσακαλίδης

«EΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΗΣ»

Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 283-292, 1995

 

f.13)    Βασίλης Βασιλειάδης, Γιώργος Λαγογιάννης, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Δημήτρης Σοφοτάσιος, Γιάννης Τζήμας, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

 «Η Αρχιτεκτονική ενός Συστήματος για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Περιβαλλοντικών Καταστάσεων στην Περιοχή της Μεσογείου», στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), σελ. 77-86, Αθήνα, 4-6 Δεκεμβρίου 1997.

 

f.14)    Β. Βασιλειάδης, Σ. Σιούτας, Ι. Τσακνάκης, Α. Τσακαλίδης

“Σχεδιασμός ενός Αντικειμενοστραφούς Πληροφοριακού Συστήματος με Βάση το Διαδίκτυο

Proceedings of the 1st Hellenic Conference on New Information Technologies, 8-10 October, Athens. Greece.

 

f.15)    Χ. Σκόπα, Β. Βασιλειάδης, Γ. Λαγογιάννης, Γ. Καπαράκης, Α. Τσακαλίδης

"Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Νεοπλασιών ως Μέσον Εκπαίδευσης στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο".

Proceedings of the 5th National Conference on Pathology - Anatomy, Ioannina, May 1996.

 

f.16)    Γ. Γαρουφαλάκης, Γ. Δερεκενάρης, Δ. Πρέντζας, Σ. Σιούτας, Δ. Σοφοτάσιος, Α. Τσακαλίδης

            “Διαχείριση του στόλου ασθενοφόρωντου ΕΚΑΒ με χρήση GIS”,

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Δυνατότητες, Προοπτικές και Προκλήσεις, 12 Δεκεμβρίου 1999

 

f.17)    Γιάννης Γαροφαλάκης, Παναγιώτης Κάππος, Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδη, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Παναγοπούλου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«IDEAL: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα», στα Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, ΕΕΕΕ, Σάμος, 6-8 Σεπτεμβρίου 1998.

 

f.18)    Γαροφαλάκης Γ., Πρέντζας Δ., Τσακαλίδης Α.,

 "Ένας Πολυμεσικός Τίτλος για τη Διδασκαλία Internet/Intranet Τεχνολογιών", Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής και Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000.

 

f.19)    Γιάννης Γαροφαλάκης, Γιάννης Κουτσονίκος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέματα Πιστοποίησης Ποιότητας», παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα 13-15 Οκτωβρίου 2000.

 

f.20)    Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Εκπαίδευση από Απόσταση Εναντίον Παραδοσιακής Εκπαίδευσης. Υπάρχει Νικητής;», 1οΠανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 25-27 Μαίου 2001.

 

f.21)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

«Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the Proceedings of the 8th Panhellenic Conference with International Participation on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.

 

f.22)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou,

«Modeling the Behaviour of e-Customers», in the Proceedings of the PCHCI 2001 Panhellenic Conference with International Participation in Human-Computer Interaction, Patras, Greece, 7-9 December 2001.

 

f.23)  Σπύρος Συρμακέσης, Μαρία Ρήγκου, Ευαγγελία Ρήγκου, Μάριος Κατσής, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης: Αναγκαιότητα, Στόχοι, και Τεχνολογικές Δυνατότητες», Πρακτικά (electronic proceedings) του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», σελ. 698-707, Πάτρα, 28-30 Μαρτίου 2003.

 

f.24)    Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, « Learncom: Υποστjowxcvηρίζοντας Κοινότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία », στα πρακτικά του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίων στην Εκπαίδευση, Σάμος, Ελλάδα, 3-5 Ιουλίου 2003.

 

f.25)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis,

«Modernisation Levels in the Greek Public Administration: Technology to the Service of the Citizen», presented in the 1st National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Information Society and Citizen’s Rights, Athens, 25-26 September 2003.

 

f.26)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis,

«e-Government: applications levels», of the 9th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2003), pp. 58-69, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2003.

 

f.27)    Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Το Μοντέλο του Μαθητή στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Υπολογιστών»,  1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) με θέμα «Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη», Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

 

f.28)  Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «E-government for all Citizens: Personalization Aspects», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006.

 

 

f.29)  Giorgos Laskaridis, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Interoperability: Key to Enhance Public Sector», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006

 

f.30)    Gkantouna, VA., Douzgou, S., Tzimas, IE., Poulas, K., Petersen, MB., Tsakalidis, AK., & Patrinos, GP. (2009), ‘Application of Internet Technologies and Relational Databases in Clinical Genetics – A Case Study’, in the Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB09), December 18-20, 2009, Athens, Greece, (BEST POSTER AWARD).

 

f.31)    Rapsomaniki, Μ., Orkopoulou, XP., Kobas, K., Tsitsoulis, A., Haidinis, V., Gkantouna, VA., Christodoulopoulou, E., Tzimas, IE., Patrinos, GP., Tsakalidis, AK., & Poulas, K. (2009), ‘Modelling the Neuromuscular Junction’, in the Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB09), December 18-20, 2009, Athens, Greece.

 

f.32)    Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A., & Tzimas, G., (2010), ‘Interoperability and Design Issues of Spatial Data and Geographic Information Systems in Greece’, in the proceedings of the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 10-12, 2010, Tripoli, Greece, IEEE Computer Society Press, ISBN 978-0-7695-4172-3, pp. 55-60, DOI: 10.1109/PCI.2010.50.

 

f.33)    Μπαρούχας, Π., Λιόπα-Τσακαλίδη, Α., Μουστάκας, Ν., Βιέννας, Ε., Πάσχου, Μ., Σακκόπουλος, Ε., Σουρλά, Ε., & Τζήμας, Γ. (2010), ‘Εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων Ασβέστου καλλιεργούμενων εδαφών με χρήση φορητών συσκευών και τεχνολογία στίγματος χρήστη – Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα’, στα πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, 19 - 22 Οκτωβρίου 2010, Λάρισα, ISBN: 978-960-9502-04-7, σελ. 189 - 199.

 

f.34)    Viennas, E., Gkantouna, V., Antoniou, D., Sourla, E., Georgitsi, M., Zagoriti, Z., Tsakalidis, A., Patrinos, P., Tsaknakis, I., Poulas, K., & Tzimas, G., (2010), ‘dAUTObase: Exploiting Web Visualization Technologies to Analyze the Epidemiology of Autoimmune Diseases’, in the Proceedings of the 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB10), October 17-19, 2010, Alexandroupolis, Greece.

 

f.35)    M. Antoniou, C. Dimitrakopoulos, K. Theofilatos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis, S. Mavroudi, "A new scoring method for assessing the reliability of protein-protein interactions", December 1st – 4th 2010 - Athens, Greece, Divani Palace Acropolis hotel, GOLDEN HELIX® SYMPOSIUM "Genetic Analysis in Translational Medicine“.

 

f.36)    P. Kouvaros, K. Theofilatos, S. Likothanassis, S. Papadimitriou, S. Mauroudi, “A Novel Bayesian Bioidata Exploration Tool (BABET): A case study on predicting protein protein interactions”, 5th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, 17-19 October, Alexandroupoli, 2010 (HSCBB10).

 

f.37)    D. Melidis, K. Theofilatos, A. Tsakalidis, S. Likothanassis, S. Papadimitriou, S. Mavroudi, “Unlocking the Black Box of Support Vector Machine based Classification in Biological Datasets”, 6th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, October, Patras, 2011 (HSCBB11).

 

f.38)    D. Kleftogiannis, K. Theofilatos, M. Rapsomaniki, S. Likothanassis, A. Tsakalidis, S. Mavroudi, “ncRNA - class Web Tool: non-coding RNA Feature Extraction and pre-miRNA Classification Web Tool”, 6th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, October, Patras, 2011 (HSCBB11).

 

f.39)    Dimitris Antoniou, Ioannis Kampouris, Evangelos Theodoridis, Athanasios Tsakalidis, “Splaying for Compression: An Experimental Study”, PCI 2011,15thPanhellenic Conference on Informatics.

 

f.40)    A. Chantzi, Dimitrios Tsolis and Athanasios Tsakalidis, "A Virtual eLearning Environment for Museums - Enhancing visitor's experience and supporting life-long learning",  CIE 2011 - Conference on Informatics in Education 2011, Athens, Greece

 

f.41)    E. Faliagka, A. Tsakalidis, D. Vaikoussi. ʽTeenagersʼ use of social network websites and privacy concerns: A surveyʼ, PCI 2011, Kastoria, Greece.

 

f.42)    A. Korfiati, D. Kleftogiannis, K. Theofilatos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis and S. Mavroudi, “Pediction Human miRNA Target Genes Using a Novel Evolutionary Methodology”, SETN2012, 2012.

 

 

G)        Δημοσιεύσεις σε Εθνικα Επιστημονικά Περιοδικά

 

g.1)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Βιοπληροφορική: Η πρόκληση του 21ου αιώνα»,Περιοδικό ΒΙΟ, Ιούνιος 2002.

 

g.2)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, E. Χριστοπούλου, «Εξερευνώντας τα Μυστικάτου DNA: Υπολογιστικές Τεχνικές και Σύγχρονα Εργαλεία»,  Περιοδικό ΒΙΟ,Σεπτέμβριος 2002.

 

g.3)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Βιολογικά Μοντέλα στην Πληροφορική:"Μοριακοί Υπολογιστές" και Βιομοριακοί Υπολογισμοί»,  Περιοδικό ΒΙΟ,Δεκέμβριος 2002.

 

g.4)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Μοντελοποίηση κυττάρων στον υπολογιστή»,Περιοδικό ΒΙΟ, Ιανουάριος 2003.

 

g.5)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά Κείμενα»,Περιοδικό ΒΙΟ, Μάρτιος 2003.

 

g.6)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, Α. Τσελίκας, «Ολοκληρωμένα ΣυστήματαΔιαχείρισης Πληροφοριών Υγείας: η Ελληνική Περίπτωση», Περιοδικό ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ,Τεύχος 43, Μάρτιος 2004.

 

g.7)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Γενετικοί Αλγόριθμοι και Ανάλυση ΒιολογικώνΑκολουθιών», Περιοδικό ΒΙΟ, Μάιος 2004.

 

g.8)      Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, «Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση», Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, Ειδική Έκδοση «Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, Μάιος 2004.

 

 

 

 

 

H)   IMPLEMENTATION WORKSHOPS

 

h.1)      G. Panagopoulou, S. Sirmakesis, A. K. Tsakalidis and H. Vourdaha

"Implementation of the kBB-Tree"

1st ALCOM Workshop, ALGORITHMS: Implementation, Libraries and Use, Saarbruecken (Dagstuhl), Germany, August 1993

 

h.2)      M. Katsomalos, F. Logothetidis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A. K. Tsakalidis "Implementation of a Hidden Surface Removal Algorithm"

1st ALCOM Workshop, ALGORITHMS: Implementation, Libraries and Use, Saarbruecken (Dagstuhl), Germany, August 1993

 

h.3)      S. Sioutas, C. Makris, G. Lagogiannis, E. Sakkopoulos, K. Tsichlas, V. Delis, A. Tsakalidis. “Temporal Selection Queries in Video Databases”, 3rd International Workshop on Data and Document Engineering (MDDE 2003), in the proceedings of the 29th VLDB Conference, 2003.

 

 

h.4)      John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis. "Web Service Discovery Mechanisms: Looking for a Needle in a Haystack?". International Workshop on Web Engineering, "Hypermedia Development & Web Engineering Principles and Techniques: Put them in use.", in conjunction with ACM Hypertext 2004, Santa Cruz, August10,2004URL: http://www.ht04.org/workshops/WebEngineering/HT04WE_Garofalakis.pdf

 

h.5)      Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, “An Algorithmic Framework for Adaptive Web Content”, in the Int WS on Adaptive and Personalized Semantic Web, proceedings published by Springer Verlag, Studies in Computational Intelligence, S. Sirmakessis ed., Vol. 14, 2006, pp. 1-10

 

h.6)      K. Papakonstantinou, E. Sakkopoulos, Y. Panagis, Ch. Makris, A. Tsakalidis, “Web Service Workflow Selection using Measured Variation in Operating System and Network Resource Consumption”, International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems in conjunction with ACM HyperText 2006, in the ACM HT06 Workshop Proceedings, Odense, Denmark, August 23, 2006

 

h.7)      Antoniou, D., Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A. (2010) "A Semantic Web Personalizing Technique: The Case of Bursts in Web Visits", in the proceedings of the International Workshop on Semantic Web And Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries (SWARCH-DL) in conjunction with the 4th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), September 22-24, 2010, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, pp. 530 - 535, DOI: 10.1109/ICSC.2010.49

 

           

 

 

 

 

 

 

 

I)         Technical Reports (with citations in books or journals)

 

i.1)       K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"AVL-Trees, Refined Analysis and Applications to Sorting Presorted Files"

Technical Report A 82/05, Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1982

 

i.2)       A.K. Tsakalidis

"An Optimal Implementation for Localized Search"

Technical Report A 84/06. Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1984

 

i.3)       A.K. Tsakalidis

"Finding a Negative Cycle in a Directed Graph"

Technical Report A 85/05. Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1985

 

i.4)       J. van Leeuwen and A.K. Tsakalidis

"An Optimal Pointer Machine Algorithm for Nearest Common Ancestors"

Technical Report, UU-CS-88-17, Department of Computer Science,

University of Utrecht, Utrecht, 1988

 

 

 

J)         Technical Reports

 

j.1)       C. Makris and A.K. Tsakalidis

“A Space-optimal Algorithm for the Object Complexity of the Hidden Surface Elimination Problem for Rectangles” CTI-Technical Report 96.9.25,

 

j.2)       C. Makris and A.K. Tsakalidis

“Rectangle Enclosure Reporting in Optimal Space revisited”

CTI-Technical Report 97.1.7

 

j.3)       N. Kitsios and A.K. Tsakalidis

“An Optimal Algorithm for Reporting Visible Rectangles

CTI-Technical Report 97.1.8

 

j.4)       N. Kitsios and A.K.Tsakalidis

“Three-sided Range Search for Reporting Visible Rectangles”

CTI-Technical Report 1997

 

j.5)       K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, and A.K. Tsakalidis

“Approximate Similarity Queries In Large Databases”

CTI-Technical Report 1997

 

j.6)       B. Basiliadis, J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas

            “Development and Integration of Intranet-Based Services in a University”

            CTI-Technical Report 98.1.1

 

j.7)       Garofalakis, J., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., Tziavas, P., Tzimas, G., & Vassiliadis, V., ‘An Interactive Web-based Approach for Environmental Science Courses in Secondary Education.

CTI-Technical Report 98.2.6

 

j.8)       G. Antoniou, B. Basiliadis, C. Bouras, J. Garofalakis, P. Kappos, D. Karageorgopoulos, P. Spirakis, B. Triantafylou, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas

            “The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network”

            CTI-Technical Report 98.2.8

 

j.9)       Garofalakis, J., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., Tziavas, P., Tzimas, G., & Vassiliadis, V., ‘A Web based Educational Application for Environmental Science Courses’.

CTI-Technical Report 98.2.7 

 

j.10)     Dobridis, T., Garofalakis, J., Panayiotaki, A., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G., ‘MERIMNA: An Interactive Multimedia Learning Environment in Bookbinding for Mentally Handicapped People’.

CTI-Technical Report 98.2.9

 

j.11)     J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas, B. Basiliadis

“Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment”,

CTI-Technical Report 98.2.10

 

j.12)     N. Kitsos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, and V. Vasiliadis

            “Optimal Algorithms for Reporting Visible Rectangles”

            CTI-Technical Report 99.9.4

 

j.13)     M. Makris, A.K Tsakalidis

            “Fast Piercing of iso-oriented planar rectangles”

            CTI-Technical Report

 

j.14)     J. Garofalakis, S. Syrmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, G. Tzimas, and V. Vasiliadis

“An Interactive Web-based Approach for Environmental, Science Courses in Secondary Education.”

CTI-Technical Report

 

j.15)     Spiros Sirmakessis and Athanasios Tsakalidis, “Risk Management And Analysis Methodology On Systems Engineering Life Cycle“.

   Technical Report 2000.01.02

 

j.16)  Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “An Internet Based Adaptive Educational System for the Greek Sign Language“.

Technical Report 2000.02.02

 

j.17)  Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Electronic Shops’ Engineering Methodology“

          Technical Report 2000.04.02

 

j.18)  Πηνελόπη Μαρκέλλου, Παναγιωτάκη Αγγελική, Τσακαλίδης Αθανάσιος, «Ηλεκτρονική Διοίκηση και Επίπεδα Εφαρμογών: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πολίτη», CTI Technical Report, TR 2002/05/01.

 

j.19)  Alexis Kaporis, Christos Makris, Spyros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, Kostas Tsichlas, Christos D. Zaroliagis, «Improved Bounds for Finger Search on a RAM», CTI Technical Report No TR 2003/07/01.

j.20)  Makris, C., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A., «Efficient search algorithms for large scale web service data», R.A Computer Technological Institute TR 2004.09.01.

 

j.21)  Makris, C., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A., «Category Ranking for Personalized Search», R.A Computer Technological Institute TR 2005.03.03.

 

j.22)  Makris, C., Panagis, Y., Papakonstantinou, K., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A., «Efficient Algorithms for Quality based Web Service Selection», R.A Computer Technological Institute TR 2005/12/03

 

j.23)  Adamopoulou, P., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A., «Resource based Online eService Selection», R.A Computer Technological Institute TR 2005/12/04.